Noul cod civil conferă clienţilor firmelor de leasing mai multe drepturi importante care avantajează în primul rând debitorii ajunşi în situaţia de nu mai putea plăti ratele.
Astfel, pe lângă faptul că noua lege exclude posibilitatea ca firma de leasing să ceară debitorului plata întregii sume finanţate(inclusiv dobânzile) aşa cum se întâmpla până acum, actul normativ dă clientului posibilitatea de a solicita instanţei returnarea unei părţi din ratele deja achitate.
“Când a obţinut rezoluţiunea contractului pentru neplata preţului, vânzătorul este ţinut să restituie toate sumele primite, dar este îndreptăţit să reţină, pe lângă alte daune-interese, o compensaţie echitabilă pentru folosirea bunului de către cumpărător.”, precizează documentul la articolul 1757. Şi acelaşi articol continuă: “Atunci când s-a convenit ca sumele încasate cu titlu de rate să rămână, în tot sau în parte, dobândite de vânzător, instanţa va putea totuşi reduce aceste sume, aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile referitoare la reducerea de către instanţă a cuantumului clauzei penale.”.

Cum se calculează “ compensaţia” pentru firma de leasing

“ În primul rând nu se mai pune problema ratelor viitoare. Practic, costurile totale ale finanţării(nr: cele solicitate până acum clientului executat silit) vor fi înlocuite de o compensaţie pentru folosirea de către cumpărător a bunului. Această compensaţie este calculată într-o primă fază de către firma de leasing însă clientul poate cere oricând reducerea cunatumului acestei compensaţii”, explică un avocat. În cazul în care clientul contestă nivelul compensaţiei, instanţa va solicita o expertiză extrajudiciară realizată de experţi independenţi. În funcţie de gradul de uzură al maşinii şi de preţul ei de piaţă, această exeprtiză poate avea ca rezultat reducerea sumelor plătite suplimentar de către client. La articolul 1541, noul cod civil arată în clar şi situaţiile în care clientul poate solicita reducerea compensaţiilor: “ Instanţa poate reduce penalitatea atunci când: a) obligaţia principală a fost executată în parte(nr: în cazul nostru a fost plătit un număr de rate) şi de această executare a profitat creditorul; b) penalitatea este vădit excesivă faţă de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părţi la încheierea contractului.”

Rate returnate şi “ împroprietărirea” clientului

“ În cazul în care se constată că valoarea de piaţă a bunului adunată cu valoarea ratelor deja plătite depăşeşte suma finanţată, instanţa are dreptul să decidă returnarea către client a unei părţi din rate”, spune un avocat. Ba mai mult, noua lege dă clientului posibilitatea de a solicita firmei de leasing proprietatea asupra bunului care face obiectul tranzacţiei. “ Instanţa poate stabili, în urma unei expertize, o anumită sumă compensatorie pentru firma de leasing şi, în funcţie de această sumă dar şi de ratele achitate anterior, poate lăsa dreptul de proprietate clientului”, arată un specialist.