„Admite cererea debitorului BLUE AIR AVIATION SA. În temeiul art.23 alin.1 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura de concordat preventiv a debitorului BLUE AIR AVIATION SA. În temeiul art.23 alin. 2 din lege desemnează administrator concordatar provizoriu pe KPMG RESTRUCTURING SPRL. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti secţia a VII-a civilă. Judecată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.07.2020,” se arată într-o decizie a Tribunalului București consultată de Capital.ro. 

Cererea a fost depusă chiar de către companie.

Ce este concordatul preventiv 

O diferență dintre concordat și insolvență este că se poate negocia direct cu majoritatea creditorilor, modalități si termene de acoperire a creanțelor care să permită debitoarei redresarea economică și în acelasi timp să ofere creditorilor o perspectivă mai bună de recuperare a creanțelor față de procedura insolvenței. O altă diferență dintre concordat și insolvență este că determină recuperarea creanțelor detinute mult mai rapidă decât în procedura insolvenței.

Potrivit Cristinei Ienciu de la CITR, principala diferenţă dintre procedura de insolvenţă şi starea de dificultate constă în gravitatea situaţiei debitorului, explicând că putem considera, spre exemplu, că starea de dificultate este chiar acea situaţie în care companiile sunt pe un trend de creştere – în cazul în care se extind, iar gradul de lichiditate poate să fie foarte scăzut – pe termen lung, vorbim de profitabilitate, dar pe termen scurt, ele se pot confrunta cu dificultăţi – iar o altă posibilă dificultate ar putea fi reprezentată de lipsa, temporară, momentană, de bani lichizi. Insolvenţa, în schimb, implică o imposibilitate de plată a datoriilor certe, lichide şi exigibile, principala distincţie dintre cele două proceduri fiind că în cazul stării de dificultate, situaţia nu este de o gravitate însemnată, însă acest lucru nu garantează că ea nu s-ar putea traduce, ulterior, într-o stare de insolvenţă.

Concordatul preventiv este un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară, pe de o parte, și creditorii care dețin cel puțin 75% din valoarea creanțelor acceptate și necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul-sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare și de realizare a creanțelor acestor creditori, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depășire a dificultății în care se află.

Debitorul trebuie să-şi anunţe din timp creditorii cu privire la faptul că are dificultăţi şi să le ceară şansa de a se redresa, propunându-le un plan concret în acest sens. Poate recurge la acest mecanism orice debitor, cu anumite excepţii prevăzute de lege, cum ar fi fapte penale sau dacă debitorul a mai beneficiat anterior de un concordat preventiv care a eșuat etc.

Concordatul preventiv este o procedură în exclusivitate la îndemâna debitorilor care pot introduce la tribunalul competent o cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv în care vor expune dificultatea financiară în care se află întreprinderea și, eventual, o expertiză, un raport de audit, un raport al cenzorilor sau o hotărâre a adunării generale care să constate şi să explice situaţia, pentru a facilita judecătorului-sindic sarcina de a aprecia aparenţa stării de dificultate financiară.

Prevederile legale permit deschiderea procedurii de concordat și numirea administratorului concordatar într-un termen scurt (2-3 zile).

După comunicarea ofertei de concordat au loc negocieri între creditori și debitor pe o perioadă ce nu poate depăși 60 de zile calendaristice. În urma finalizării negocierilor cu creditorii, concordatul preventiv se consideră aprobat dacă sunt întrunite voturile creditorilor care reprezintă cel puțin 75% din valoarea creanțelor acceptate și necontestate.

Termenul pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin concordat este de 24 de luni de la data omologării acestuia prin hotărâre executorie, cu posibilitatea de prelungire cu 12 luni, deci vorbim de 3 ani în total. În primul an este obligatorie plata a minimum 20% din valoarea creanțelor stabilite prin concordat, această prevedere putând fi considerată ca o compensație pentru posibilitatea prelungirii duratei concordatului cu 1 an.

UPDATE: Comunicatul de presă Bllue Air

Pentru a-și putea onora toate obligațiile către pasagerii, angajații și partenerii săi și a putea asigura desfășurarea în bune condiții a zborurilor regulate după 4 luni de suspendare totală sau parțială a zborurilor, Blue Air anunță intrarea în procedura de concordat preventiv.

În contextul creat de pandemia COVID-19, întreaga industrie aviatică a avut foarte mult de suferit din cauza măsurilor de suspendare a zborurilor luate de autoritățile române și europene pe perioada stării de urgență și a restricțiilor de călătorie rămase pe perioada de alertă.

Începând cu 1 iulie, Blue Air a reluat zborurile regulate către un număr de 29 de destinații și planifică să revină la cel puțin 47 de destinații odată cu încetarea stării de alertă și cu suspendarea tuturor restricțiilor de către autoritățile statelor în care operează.

Pentru a putea asigura reluarea în bune condiții a zborurilor regulate și onorarea tuturor obligațiilor asumate către pasagerii, angajații și partenerii săi, Blue Air Aviation S.A. a apelat la procedura de concordat preventiv.

„La Blue Air, suntem hotarâți să ne onorăm toate angajamentele și să ne plătim toate datoriile. Contăm pe susținerea partenerilor noștri și pe încrederea și respectul reciproc dezvoltat de-a lungul anilor de colaborare și vom face toate demersurile necesare pentru a continua să acționăm conform celor mai înalte standarde din domeniu. Suntem încrezători în sprijinul partenerilor, colegilor și colaboratorilor noștri – vom depăși împreună această situație dificilă pentru Blue Air și pentru întreaga industrie de aviație și turism, continuând să oferim pasagerilor noștri soluții de călătorie din ce în ce mai bune, atât că nivel al serviciilor, cât și că preț. ”, spune Oana Petrescu, CEO Blue Air.

Această procedura face parte din strategia de restructurare a Blue Air ca urmare a contextului creat de pandemia de COVID-19, context care a determinat, în perioada martie-iunie 2020, o reducere cu peste 100 mil. Euro a încasărilor față de nivelul estimat și planificat pentru această perioadă.

Prin intrarea în procedura de concordat preventiv, Blue Air va putea asigura acoperirea cu prioritate a costurilor aferente operării zborurilor regulate începând cu 16 iulie, odată cu încheierea stării de alertă.

Odată cu reluarea programului normal de zbor, Blue Air va fi în măsură să genereze, în următoarele 18 luni, veniturile necesare atât plății datoriilor eșalonate care vor constitui parte a procedurii de concordat, cât și a datoriilor către pasageri și agenții, în timp ce pierderile directe generate de pandemie vor fi acoperite prin ajutorul de stat aprobat de către Guvernul României prin Memorandum-ul adoptat în data de 23 aprilie 2020.

Procedura concordatului preventiv, așa cum această este definită în legislația română, este o procedură de salvgardare prin care debitorii aflați în stare de dificultate financiară (nu în insolvență!) pot ajunge la un acord formal cu creditorii lor cu privire la plata datoriilor și prin care pot asigura continuitatea și viabilitatea companiei, astfel încât această să fie capabilă să își stingă datoriile și să își continue activitatea.

Judecătorul a admis astăzi cererea Blue Air Aviation de intrare în procedura de concordat.

Această procedură are ca scop crearea unui teren solid care să permită companiei depășirea acestei perioade. Pe parcursul acestei proceduri, Blue Air va beneficia de asistența KPMG Restructuring SPRL (departamentul de restructurare al KPMG România) ca administrator concordatar formal și consultant pe parte de restructurare. Decizia de accesare și implementare a acestei proceduri s-a făcut pe baza unei comunicări constante cu principalii parteneri, aceștia înțelegând complexitatea situației economice declanșate de pandemie.