Marea Loja Națională din România (M.L.N.R.) este o asociație constituită potrivit legii, ca persoana juridică română de drept privat, neguvernamentală și apolitică, având drept scop dezvoltarea personalității umane pe multiple planuri și promovarea normelor de conviețuire socială bazate pe respect, toleranță și întrajutorare.

Dacă în ultimii ani s-a promovat kitsch-ul și nonvaloarea în varii domenii, a venit momentul să fie repuse în drepturi adevăratele personalități ale României, acei romani care inspiră și motivează generațiile prezente și viitoare. Astfel, in fiecare an , pe 21 iunie, M.L.N.R. decernează în cadrul unei festivități organizată la Ateneul Român, 7 premii, pentru următoarele domenii de referință:

  1. Premiul Grigore Moisil pentru Știinte Exacte;
  2. Premiul Henry Coandă pentru Știinte Aplicate;
  3. Premiul Carol Davila pentru Medicină;
  4. Premiul Constantin Brâncuși pentru Artă și Cultură;
  5. Premiul Nicolae Titulescu pentru Diplomație și Politologie;
  6. Premiul Eugeniu Carada pentru Economie;
  7. Premiul Spiru Haret pentru Educatie, Mediu, IT;

Premiile poartă numele unor personalități reprezentative pentru domeniul de referință și care au aparținut celei mai respectabile confrerii din lume – masoneria. Gala Premiilor M.L.N.R. își propune să promoveze și să recompenseze spiritul creator al poporului român în domenii vitale pentru destinul nostru colectiv.

Gala Premiilor M.L.N.R. are ca obiectiv promovarea cercetării originale și creșterea capacității de inovare, cu implicații favorabile asupra competitivității internaționale a economiei si cercetării românești.

Premiile se acorda tuturor cetățenilor români care în cursul anului anterior decernării premiilor, au realizat o lucrare, o descoperire, invenție sau inovație, au emis o teorie, teorema, ecuație, au pus la punct o tehnica, metoda, procedeu cu impact macro-social într-unul dintre cele 7 domenii premiate sau prin exercitarea profesiei ori a demnității publice au adus importante servicii ori beneficii țării.

Primele nouă ediții ale Galei Premiilor M.L.N.R. au avut loc pe 21 Iunie in anii 2011-2019 la Ateneul Roman. Evenimentul organizat în parteneriat cu Academia Română și 12 prestigioase universități, a reunit, anual, peste 800 de personalități din mediul academic, universitar, cultural, bancar, economic, diplomatic și politic. Peste 200 de artiști de incontestabilă valoare și-au dat concursul la realizarea unor spectacole de neuitat.