În primele nouă luni ale acestui an, peste 94.000 de rapoarte de evaluare a proprietăților imobiliare pentru garantarea împrumutului au fost introduse în Baza Imobiliară de Garanţii (BIG). Valoarea de piață a garanțiilor imobiliare estimate de către evaluatorii autorizați în primele trei trimestre se ridică la aproximativ 18 miliarde de euro.

Din totalul rapoartelor introduse în BIG în primele trei trimestre ale anului, peste 73.000 de rapoarte au vizat proprietăți rezidențiale, cu o valoare cumulată de peste 5,2 miliarde de euro și aproximativ 7.300 de rapoarte au vizat proprietăți comerciale, cu o valoare cumulată de 5,6 miliarde de euro. Restul rapoartelor de evaluare au fost elaborate pentru terenuri, proprietăți industriale, mixte și agricole.

Piața evaluărilor s-a ridicat la aproximativ 45 de milioane de euro în 2016, conform cifrelor de afaceri cumulate, raportate de membrii ANEVAR persoane fizice și companii de evaluare.

În total, anul trecut, au fost realizate peste 250.000 de rapoarte de evaluare, atât pentru proprietăți imobiliare, cât și pentru întreprinderi, bunuri mobile sau instrumente financiare. Rapoartele de evaluare a proprietăților imobiliare au avut o pondere covârșitoare de 93% în totalul rapoartelor realizate.

În ceea ce privește scopul evaluării, peste 102.000 de rapoarte s-au realizat pentru garantarea împrumuturilor (peste 40% din total) și peste 104.000 pentru impozitare (peste 41% din total). Restul rapoartelor de evaluare au fost realizate pentru raportare financiară, fuziuni, achiziții, delistări, insolvențe, pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere, la solicitarea instanțelor judecătorești sau în alte scopuri.

ANEVAR are un nou preşedinte

Dana Ababei a preluat mandatul de preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, pentru o perioadă de doi ani. Ea îl înlocuiește astfel pe Daniel Manațe, preşedintele ANEVAR în perioada 2016-2017.  

 

Statutul Asociaţiei prevede mandate de câte doi ani pentru președinte și pentru ceilalți membri ai Consiliului director. De asemenea, fiecare preşedinte este ales cu doi ani înainte de a prelua funcţia, perioadă în care deţine funcţia de prim-vicepreşedinte ANEVAR, ajungând astfel să cunoască foarte bine organizaţia şi să asigure continuitatea strategiei şi a relaţiilor de parteneriat ale Asociaţiei.

”Un obiectiv cheie pe care mi-l propun este o comunicare cât mai bună cu instituțiile statului dar și cu cetățenii în general pentru a face cunoscut faptul că Ordonanţa Nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor este obligatorie pentru toate persoanele implicate în activitatea de evaluare, nu numai pentru evaluatorii autorizaţi”, spune noul președinte ANEVAR. ”Îmi doresc, de asemenea, ca împreună cu toți colegii mei din Consiliul Director să consolidăm imaginea profesiei și să creștem încrederea publicului – general și instituțional – în activitatea evaluatorilor autorizați din țara noastră.”

Dana Ababei este membru ANEVAR din anul 1997 și a mai ocupat funcția de președinte al Comisiei Juridice a Asociației în perioada 2014-2015. Are o experienţă de peste 20 de ani în evaluarea de întreprinderi, instrumente financiare, active necorporale, proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile, deținând și specializarea ”Verificator de rapoarte de evaluare”. Este evaluator autorizat, recunoscut la nivel European (Recognized European Valuer). Face parte din Consiliul tehnic pentru Metodologie și Practică al TEGoVA – the European Group of Valuers Associations. Este, totodată, şi membru al – RICS Royal Institution of Chartered Surveyors.

Dana Ababei a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț, în 1995 și a obținut și un Master în cadrul aceleiași facultăți, un an mai târziu.