Seceta, inundațiile și poluarea chimică a apelor sunt considerate a fi provocări majore de către 68% dintre europenii care au răspuns sondajului. De asemenea, 62% dintre cetățeni nu se consideră suficient de bine informați, în timp ce 67% dintre ei cred că cel mai eficient mod de a reduce problemele legate de apă ar fi sensibilizarea publicului cu privire la acestea.
Cetățenii comunitari sunt preocupați atât de calitatea apei, cât și de cantitățile de rezerve de apă.
Seceta este un motiv mai puternic de îngrijorare în țările mediteraneene, cetățenii din Portugalia (96%), Spania (95%) și Italia (94%) spunând că ea reprezintă o problemă serioasă. O mare parte dintre europeni (79%) consideră inundațiile ca fiind o problemă majoră, acestea fiind un motiv serios de îngrijorare pentru majoritatea covârșitoare a cetățenilor din România (96%), Bulgaria (94%) și Polonia (94%).
Majoritatea cetățenilor cred că, în ultimii zece ani, calitatea apei s-a îmbunătățit (23%) sau a rămas aceeași (25%), în timp ce 44% dintre aceștia sunt de părere că ea s-a deteriorat. Pentru majoritatea europenilor (84%), pe primul loc între factorii care reprezintă o amenințare pentru resursele de apă este poluarea chimică, urmată de schimbările climatice (55%) și de schimbările la nivelul ecosistemelor acvatice (49%).
 
61% dintre persoanele intervievate consideră că nu fac suficient pentru a proteja resursele de apă, dar cred de asemenea că sunt necesare mai multe eforturi din partea sectorului industrial (65%), a sectorului agricol (51%) și a producătorilor de energie (47%).
Atunci când au fost întrebați despre soluțiile posibile la problemele legate de apă, 67% dintre europeni au răspuns că ar fi foarte utilă existența mai multor informații privind consecințele utilizării apei asupra mediului. Ei consideră că sensibilizarea publicului este cel mai eficient mod de reducere a problemelor legate de apă.
Într-adevăr, chiar dacă, la nivel individual, cetățenii acționează prin gesturi mici pentru a economisi și pentru a proteja resursele de apă, de exemplu, reducând consumul de apă sau folosind mai puține pesticide în grădini, o majoritate de 61% dintre aceștia consideră că nu fac suficiente eforturi pentru a proteja resursele de apă de care dispunem. Cetățenii doresc să facă mai mult pentru a proteja resursele de apă și, pentru a putea face acest lucru, ei doresc să fie mai bine informați.
Însă, pentru a acționa în sensul rezolvării problemelor legate de apă, europenii cer, de asemenea, introducerea unor amenzi mai costisitoare pentru poluatori, o politică de prețuri mai echitabilă sau stimulente financiare (subvenții sau scutiri de taxe).
Majoritatea cetățenilor susțin aplicarea unor tarife pe baza volumului de apă consumat și sunt de acord că acestea trebuie să crească proporțional cu creșterea impactului asupra mediului.
73% dintre europeni consideră că UE ar trebui să propună măsuri suplimentare pentru rezolvarea problemelor din domeniul apei cu care se confruntă Europa.
Această tendință este confirmată pe întreg continentul, deoarece majoritatea cetățenilor din toate statele membre sunt de părere că acest subiect ar trebui abordat la nivelul UE, procentul acestora variind între 55% în Estonia sau 56% în Regatul Unit și 81% în Slovacia și Germania.
Europenii consideră că aceste măsuri ar trebui să se concentreze în principal pe poluarea apei cauzată de industrie (69%), agricultură (39%), utilizarea excesivă a apei (30%), inundații și secetă (24%).