Ţările Europei de Est care au aderat recent la UE duc o luptă acerbă pentru atragerea investitorilor. Competiţia a luat multe forme, principala armă fiind reducerea impozitării.

Alina Rafailă, expert consultanţă fiscală şi juridică PwC

Datorită faptului că investiţiile străine stimulează creşterea economică, dar şi sporirea veniturilor din taxe si impozite, est-europenii depun eforturi consecvente de atragere a acestora. Soluţiile adoptate şi menite să confere avantaje faţă de ceilalţi trebuie să se înscrie în perimetrul delimitat de armonizarea cu legislaţia UE privind ajutoarele de stat şi conformării cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie.

După aderarea la UE, România a fost nevoită să abandoneze o parte dintre facilităţile acordate investitorilor. În prezent, acestea se limitează la investiţiile în zone defavorizate (scutiri de impozit pe profit pe durata existenţei zonei pentru investitorii declaraţi înainte de 1 iulie 2003), în parcuri industriale şi tehnologice (scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi teren), precum şi la subvenţiile acordate pentru angajarea tinerilor absolvenţi şi a şomerilor. O altă măsură aplicată de oficialităţi a fost aplicarea cotei unice de 16%, introdusă din 2005, pentru a se crea un sistem fiscal simplificat. Odată cu alinierea la legislaţia europeană, se urmăreşte şi stimularea acelor investitii care au în vedere dezvoltarea regională, protecţia şi reabilitarea mediului sau cercetarea. În acest sens, Guvernul intenţionează să introducă o nouă lege a investiţiilor, aflată momentan în stadiu de proiect. În funcţie de caracteristicile investiţiei, facilităţile oferite se referă la credite cu dobândă preferenţială, garantate de stat (maximum 80% din valoare), acces gratuit la infrastructură sau subvenţii pentru achiziţionarea de active. Investitorii pot obţine şi reducerea sau scutirea de la plata impozitului datorat pentru profitul reinvestit (pentru o perioadă de trei ani) sau pentru crearea de noi locuri de muncă, cât şi subvenţionarea impozitului pe salariu aferent personalului specializat implicat în activitatea de cercetare.

România, pe linie cu colegele din Est

64-6285-42fiscalitate2.jpgCe fac ceilalţi însă, pentru a atrage atenţia potenţialilor investitori? Colega cronologică de culoar, Bulgaria, a mizat pe reducerea impozitului pe profit de la 15% la 10%, din acest an. În plus, anumite tipuri de companii, cum sunt vehiculele financiare, organismele de investiţii colective şi companiile de investiţii sunt scutite de impozit pe profit. Facilităţi fiscale sunt acordate şi pentru investitorii care activează în zonele cu şomaj ridicat.

Poate cel mai dezvoltat stat estic, Cehia, nu abandonează lupta de atragere a investiţiilor, însă politica acestuia este ceva mai rigidă. Impozitul pe profit aplicabil în 2007 este 24%, dar facilităţile acordate investitorilor sunt destul de numeroase. Firmele implicate în activitatea de producţie pot beneficia de scutiri de la plata impozitului pe profit de până la zece ani, de granturi pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru programe de perfecţionare, precum şi de posibilitatea ca o parte din infrastructura din zona industrială să fie oferită de guvern. Centrele de servicii si centrele tehnologice beneficiază de programe de sprijinire, cu scopul stimulării investiţiilor în produse, tehnologii şi procese inovatoare, precum şi în capitalul uman prin încurajarea cursurilor de pregatire şi perfecţionare a angajaţilor. De la anul cehii vor introduce şi ei o cotă unică de impozitare, spre deosebire de Ungaria care a introdus-o deja, aceasta fiind, ca şi în România, de 16%.

Aceasta se poate reduce la 10%, în anumite condiţii şi în limita unei anumite sume considerate a fi ajutor de stat. Letonia şi Lituania urmează aceeaşi strategie bazată pe o cotă a impozitului pe profit de 15%. Facilităţile fiscale sunt acordate pentru investiţiile în zonele economice speciale. Singura ţară cu o piaţă mai mare decât cea românească este Polonia, unde impozitul pe profit este de 19%. Legislaţia poloneză prevede facilităţi pentru investiţiile efectuate în zonele economice speciale şi care se acordă numai investitorilor care obţin permisiunea de a activa în acele zone.

Investiţii estimate la 7,7 miliarde de dolari anual

Un studiu recent al Economist Intelligence Unit estima că România va benefica, în medie, în perioada 2007 – 2011, de investiţii în valoare de 7,7 miliarde USD anual, ocupând locul 30 la nivel mondial, într-un clasament al investiţiilor străine directe atrase. Această estimare se bazează pe condiţiile legislative actuale.

Este însă de reţinut că decizia de investiţie nu se bazează doar pe analizarea facilităţilor fiscale oferite, ci este influenţată de numeroşi alţi factori, cum ar fi existenţa resurselor naturale, a forţei de muncă specializate, piaţa de desfacere, reglementări favorabile privind legislaţia antitrust sau protectia mediului. Mai mult, în final, totul se rezumă la atragerea acelor investiţii, care, pe termen lung, vor contribui la creşterea sustenabilă a ţării beneficiare.