Noi restricţii pentru toţi românii. Acestea sunt valabile de la 1 martie. Ghioceii, cele mai populare flori ale începutului de primăvară, sunt ocrotiți prin lege. Deşi sunt foarte căutați, vânzarea lor este este ilegală.

Este total interzis să vinzi ghiocei

Cum s-a ajuns aici? Ghioceii sălbatici sunt o specie pe cale de dispariție. În mai multe țări din europene, ghioceii sălbatici sunt o specie pe cale de dispariție, din cauza comerțului abuziv.

În România, există legislație, potrivit căreia comercianții ghioceilor sunt obligați să dețină un aviz de mediu pentru a dovedi faptul că sunt plante de cultură.

Ghioceii sunt protejați prin următoarele legi:

Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice

Lista Roșie de Specii Protejate a IUCN: Galanthus nivalis

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, este menționat, printre altele, faptul că o astfel de faptă constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.