Astfel, Klaus Iohannis, a semnat luni decretele privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile; reforma în domeniul sănătății; modificarea Legii cadastrului şi publicității imobiliare; promulgarea Legii privind câinii salvamon și aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

 

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 23 decembrie a.c., următoarele decrete:

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile (PL-x 53/25.02.2019);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 242/13.05.2019);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cadastrului şi publicității imobiliare nr. 7/1996 (PL-x 321/01.07.2019);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 454/13.11.2017);

Decret pentru promulgarea Legii privind câinii salvamont (PL-x 511/04.12.2017);

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 101/06.03.2019)”, se arată pe site-ul Administrației Prezidențiale.

 

Legea privind reforma în domeniul sănătății

 

Legea care prevede că asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate vor putea plăti o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privaţi şi tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate decontate de Casele de asigurări de sănătate, potrivit agerpres.

Actul normativ are ca obiect crearea cadrului legal de reglementare a contribuţiei personale suportată direct de către asiguraţi, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vederea acoperirii contravalorii unor servicii medicale acordate de furnizorii privaţi, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic, faţă de tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, decontate de Casele de asigurări de sănătate.

“Asiguraţii care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic, pot plăti o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privaţi şi tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate”, prevede legea.

Contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical este afişată pe pagina de internet a furnizorilor privaţi de servicii medicale şi se plăteşte de către asiguraţi, în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate de asigurări.

Prin contractul-cadru, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc serviciile medicale pentru care asiguraţii plătesc contribuţie personală, modalitatea şi condiţiile acordării acestora, precum şi procedura de stabilire a nivelului contribuţiei personale