În urma lucrărilor de modernizare şi consolidare, cei aproximativ 100.000 de clienţi deserviţi de staţie vor beneficia de mai multă siguranţă în alimentarea cu energie electrică şi de un confort sporit. 

Staţia de transformare 110/20 kV Nord a fost pusă în funcţiune în anul 1965. Această staţie de transformare alimentează cu energie electrică, prin intermediul reţelei de medie şi joasă tensiune, peste 100.000 de clienţi din zona de nord a Bucureştiului dar şi din zona centrală (Dorobanţi, Ştefan cel Mare, Piaţa Romană, B-dul Tei, Victoriei, Banu Manta, Titulescu, Kisseleff, Şos. Nordului, Nicolae Caranfil, Calea Griviţei). La finalul lucrărilor, staţia va avea o putere instalată de 200 MVA (Mega Volt Amper), asigurând astfel o mai mare stabilitate a reţelei şi posibilitatea unui consum mai mare. 

Lucrările de modernizare se vor desfăşura în mai multe etape. Enel va înlocui celulele de înaltă tensiune cu echipamente utilizând tehnologie GIS (Gas Insulated Switchgear). Se vor înlocui transformatoarele de putere cu transformatoare noi. De asemenea, se vor înlocui celulele de medie tensiune cu celule de medie tensiune duble la 10 kV şi celule compacte la 20 kV. În plus, se vor înlocui dulapurile de protecţii şi panourile de servicii auxiliare cu dulapuri echipate cu terminale de protecţii noi şi dulapuri noi de servicii auxiliare astfel încât staţia de transformare să fie integrată în sistemul de control de la distanţă (telecontrol). Deoarece clădirea în care se află staţia este încadrată la gradul 2 de risc seismic, lucrările de consolidare vor reprezenta o parte importantă în demersul de modernizare, pentru a minimiza riscurile de prăbuşire în caz de cutremur. 

Implementarea programului Telecontrol în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu a început în 2009. În perioada 2009 – 2014, 74% din staţiile primare ale Enel Distribuţie Muntenia au fost modernizate complet pentru a permite controlul de la distanţă. Programul va continua în următorii ani, până când toate staţiile primare aparţinând Enel Distribuţie Muntenia vor fi modernizate complet şi controlate integral de la distanţă. 

Unul dintre principalele beneficii ale sistemul Telecontrol este că permite tehnicienilor Enel să execute manevrele de realimentare cu energie aproape instant, în cazul unor întreruperi care afectează zone extinse. În cazul apariţiei unei defecţiuni, în loc să fie trimisă o echipă de electricieni pe teren care să o inspecteze, acţiune ce necesită timp, sistemul Telecontrol permite identificarea zonei afectate mult mai repede şi efectuarea de la distanţă a manevrelor pentru realimentarea cu electricitate a consumatorilor. În plus, sistemul Telecontrol reprezintă un prim pas pentru reţelele inteligente, ce permite alături de contorul inteligent, o conectare digitală între contor şi sistemul de control, aducând astfel multiple beneficii consumatorilor. 

Grupul Enel este o companie energetică multinaţională care activează în peste 30 de ţări de pe patru continente, generând electricitate din peste 96 GW de capacitate instalată netă şi distribuind electricitate şi gaz printr-o reţea ce acoperă circa 1,9 milioane km. 

Prezentă pe piaţa din România încă din 2005, Enel are peste 3.100 de angajaţi pe plan local şi oferă servicii unui număr de 2,7 milioane de clienţi din Muntenia Sud (inclusiv Bucureşti), Banat şi Dobrogea, totalizând aproape o treime din piaţa locală de distribuţie. 

AGERPRES