Conform Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, una dintre atribuţiile esenţiale ale Consiliului Naţional al Audiovizualului este următoarea ,,În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul are obligația să asigure: monitorizarea serviciilor de programe și a serviciilor media audiovizuale, inclusiv a celor la cerere, în vederea respectării de către acestea a prevederilor legale în materie.”

În acest sens, există o prevedere legală privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituţii publice. Astfel, emisiunile de televiziune transmise în limbi străine de posturile românești sau emisiunile posturilor străine transmise sub licență audiovizuală românească trebuie să fie subtitrate în limba română, în situații de urgență se va recurge la traducerea simultană.

Pe această bază legală, CNA a constatat că studioul TVR Târgu Mureş, precum şi celelalte studiouri de la nivel regional sau local difuzează programe în limba maghiară care nu conţin subtitrare sau traducere simultană în limba română, lipsa subtitrării sau a traducerii simultane în limba română reprezentând obiectul a nenumărate sesizări şi reclamaţii primite de CNA încă de la înființare

Totodată, CNA a constatat că neînţelegerea de către telespectatorii români a conţinutului acestor programe contribuie la mărirea gradul de susceptibilitate privind caracterul anticonstituţional al unor emisiuni informative sau de dezbatere, în ceea ce priveşte defăimarea ţării şi a naţiunii, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică.

Care sunt noile prevederi

Legea  instituie obligaţia de subtitrare sau traducere simultană în limba română, iar CNA are obligaţia de a asigura monitorizarea serviciilor de programe de televiziune în vederea respectării de către acestea a prevederilor legale în materie,  în schimb, CNA nu are posibilitatea de a sancţiona încălcarea acestor prevederi, deoarece legiuitorul a omis reglementarea unei sancţiuni.

În consecinţă, noua propunerea legislativă sancţionează nerespectarea obligaţiei de subtitrare sau traducere simultană în limba română în vederea asigurării dreptului de acces a românilor la emisiunile de televiziune transmise în limbi străine.