Contribuţia financiară din Țara Cantoanelor are la bază Memorandumul de înțelegere dintre Consiliul Federal al Elveţiei și Consiliul UE. În cadrul acestei finanţări, de regulă, beneficiarii trebuie să asigure o cofinanţare de minimum 40% din totalul costurilor eligibile, cu excepţia cofinanţării asigurate de instituţiile publice, când contribuţia trebuie să fie de minimum 15% din totalul costurilor eligibile şi de organizaţiile neguvernamentale, caz în care este prevăzută o contribuţie proprie de minimum 10% din totalul costurilor eligibile.
Contribuţia acoperă domenii tematice precum securitatea, stabilitatea şi sprijinul pentru reforme (securitatea frontierelor, capacitate de management la nivel local şi regional, modernizarea sistemului judiciar), mediu şi infrastructură, dezvoltarea socială şi a resurselor umane.
Fonduri pentru mediul de afaceri
Un capitol separat vizează promovarea sectorului privat, care are trei direcții de acțiune. Astfel, pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor prin utilizarea instrumentelor financiare (fonduri de risc, linii de credit, instrumente de datorie, scheme de garantare) sunt alocate 20 de milioane de franci elvețieni (15,5 milioane de euro).
„În ceea ce privește IMM-urile, managerul fondului sau banca care va fi selectată va decide asupra tipului de împrumut care se va acorda și ce anume se va finanța. Selecția celui care va gestiona acești bani se va face până la sfârșitul anului“, a precizat, pentru Capital, Thomas Stauffer, șeful Oficiului din România pentru Contribuția elvețiană, din cadrul Ambasadei Elveției. Stauffer a mai spus că firmele private nu vor putea accesa direct aceste granturi, ci vor putea fi beneficiarele contractelor ulterioare, odată cu implementarea proiectelor de către instituțiile de stat sau ONG-uri.
„Îmbunătăţirea reglementărilor în sectorul financiar şi întărirea pieţelor şi a instituţiilor financiare“ se va face cu 4,5 milioane de franci, respectiv 3,5 milioane de euro. Fondurile vor fi întrebuințate pentru creşterea capacităţii instituţionale şi de reglementare în domeniul raportării financiare, combaterea spălării banilor, prevenirea şi detectarea faptelor de corupţie sau a delictelor conexe.
A treia componentă, „Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea expor­tului IMM-urilor şi promovarea standardelor“, va finanța cu 5,2 milioane de franci elvețieni (4 milioane de euro) acțiuni pentru promovarea exporturilor de bunuri şi servicii, susţinerea finanţării comerţului etc.
În funcție de tipul proiectului, actele solicitate prin apelul de proiecte se vor transmite Unității Naţionale de Coordonare din cadrul Ministerului Finanţelor sau organizației elvețiene care va asigura managementul fondurilor. Comitetul de selecție triază propunerile primite și, cele care primesc aviz favorabil sunt trimise în Elveția. „Decizia finală este luată la Berna. Propunerile pot fi respinse sau admise, iar după caz se pot solicita anumite explicații. Dacă propunerea este admisă, aplicantul va trebui să depună proiectul propriu-zis, cu toate detaliile și studiile aferente“, susține Stauffer.