Profitul operaţional pe semestrul I 2015 a fost de 317 milioane lei, cu 14% mai mare decât în aceeaşi perioadă din 2014.

În perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2015, Electrica a înregistrat venituri din exploatare în valoare de 2,725 miliarde de lei, în urcare cu 237 milioane lei, sau 9,5%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Această creştere se datorează câtorva factori semnificativi şi anume veniturile din segmentul de distribuţie de energie electrică s-au majorat cu 79 milioane lei, sau 7%, la 1,219 miliarde de lei, evoluţie care se datorează creşterii cantităţii distribuite cu 6% faţă de perioada similară a anului 2014, în linie cu previziunile, iar veniturile din segmentul de furnizare de energie electrică au crescut cu 103 milioane lei, sau 5%, la 2,166 miliarde de lei.

Potrivit companiei, această evoluţie se datorează atât creşterii – ca urmare a politicilor comerciale implementate de Electrica Furnizare – a cantităţii furnizate cu 2%, contrar tendinţei de uşoară scădere la nivel naţional, cât şi creşterii cu 9% a valorii certificatelor verzi inclusă în factura către consumatorul final. Este de remarcat faptul că, în perioada respectivă, preţul mediu de vânzare a energiei electrice a scăzut cu 3,8%.

În intervalul menţionat, cheltuielile operaţionale au crescut cu 200 de milioane de lei, sau 9%, datorită în principal evoluţiei cheltuielii cu energia electrică achiziţionată. Aceasta a crescut cu 155 milioane lei, sau 14%, la 1,289 miliarde de lei, în primul rând din cauza creşterii costului energiei electrice achiziţionate pentru furnizare şi trading. Costul cu energia electrică achiziţionată este principalul cost al Grupului, reprezentând 47% din venituri în primul semestru din 2015.

În această perioadă, investiţiile în reţelele electrice au crescut cu 30 milioane lei (21%), atingând 175 milioane lei.

În perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2015, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 8,5 TWh şi a furnizat aproximativ 5 TWh de energie electrică, către un număr de aproximativ 3,59 milioane de consumatori finali. În primul semestru, contribuţia segmentului de distribuţie de energie electrică şi a segmentului de furnizare de energie electrică la veniturile Electrica a fost de 36%, respectiv 64%.

Poziţia de cash a companiei a crescut în semestrul I la 3,031 miliarde de lei, cu 181 milioane lei, sau 6%, mai mult decât la 31 decembrie 2014. Creşterea se datorează îmbunătăţirii performanţei operaţionale, atât în activitatea de distribuţie, cât şi în cea de furnizare.

"O parte importantă a strategiei noastre de afaceri include implementarea unui plan de investiţii ambiţios. Avem nevoie de investiţii semnificative în segmentul de distribuţie de energie. În plus, avem proiecte – unele aflate în plină desfăşurare – de modernizări pentru îmbunătăţirea eficienţei şi pentru creşterea calităţii serviciilor. La şase luni, am crescut investiţiile cu peste 20% faţă de anul trecut, iar efectele acestui efort se vor reflecta pozitiv în rezultatele operaţionale viitoare şi într-o contribuţie directă la dezvoltarea economiei româneşti", a declarat directorul general Electrica, Ioan Roşca.

Societatea de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica are o experienţă în domeniu ce se întinde pe mai mult de 120 ani. Electrica are o arie de cuprindere naţională – cu organizare zonală în 3 zone, pentru distribuţia şi furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord şi pe cuprinsul întregii ţări pentru întreţinere şi servicii energetice.