Potrivit unui comunicat al companiei, acționarii Electrica au hotărât alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administraţie: Arielle Malard De Rothschild, Cristian Bușu, Doina Elena Dascălu, Gicu Iorga, Pedro Mielgo Alvarez, Willem Jan Antoon Henri Schoeber și Bogdan Iliescu.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a aprobat, tot în data de 26 octombrie 2017, achiziționarea de către Electrica a întregii participaţii deţinute de Fondul Proprietatea la capitalul social al filialelor Electrica, urmând ca sarcina încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni să fie dusă la îndeplinire de către organele competente ale societății.

Prețul global al tranzacției este de 752.031.841 lei, după cum urmează:

•          un preț total de 209.744.928 lei pentru 21,9999979% din capitalul social al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.;

•          un preț total de 201.702.667 lei pentru 22,00001% din capitalul social al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.;

•          un preț total de 173.504.365 lei pentru 21,9999981% din capitalul social al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.;

•          un preț total de         167.079.881 lei pentru 22,000027% din capitalul social al Electrica Furnizare S.A..

Prețul tranzacției este fundamentat de concluziile raportulului de evaluare emis de o companie de consultanță cu echipa de evaluatori autorizați ANEVAR și validat de o opinie de preț echitabil emisă de o instituție financiară, menționează comunicatul citat.

Finalizarea tranzacției determină un nivel al Ratei Interne de Rentabilitate (RIR) estimat de 15%, conform analizei de oportunitate realizată de un consultant în afaceri din Big4.

Tranzacția nu va afecta dreptul la dividende al FP pentru anul financiar 2016, așa cum a fost aprobat deja la nivelul fiecărei filiale, a căror valoare totală este de 97.968.159 lei. Până la momentul tranzacției, pentru perioada 2013-2016, valoarea totală a dividendelor acordate FP a fost de 368.150.110 lei. Finalizarea tranzacției implică creșterea valorii dividendelor atribuibile acționarilor Electrica SA cu dividendele corespunzătoare participațiilor FP, de aproximativ 22% în filiale.