Totodată, nu au fost aprobate propunerile făcute de consultanţii societăţii, în concordanţă cu bunele practici din piaţă, în ceea ce priveşte remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica, precum şi a limitelor generale ale remuneraţiei directorilor care au contract de mandat cu Electrica, potrivit unui comunicat al companiei.

În același timp, în cadrul Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor Electrica, desfăşurată în data de 27 aprilie, au fost aprobate situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate ale Electrica, precum şi ale filialelor din cadrul Grupului, pentru exerciţiul financiar 2014.

Potrivit situaţiilor financiare consolidate s-a raportat un profit net din operaţiunile curente, aferent Grupului, de 288 milioane de lei, mai mare cu 18% faţă de cel raportat în 2013. Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat repartizarea profitului aferent exerciţiului financiar 2014, precum şi distribuirea de dividende în valoare de 0,7217 lei pe acţiune, ceea ce înseamnă o creştere cu 568% comparativ cu 2013. Dividendele vor fi plătite în data de 15 iulie 2015.

De asemenea, a mai fost aprobat Raportul anual al Consiliului de Administraţie al Electrica privind activitatea pentru exerciţiul financiar 2014, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferente exerciţiului financiar 2015, atât pentru Electrica SA, cât şi pentru filialele sale.