ELCEN este principalul furnizor de căldură și apă caldă pentru bucureșteni, precum și un important element de siguranță națională prin producerea și livrarea energiei electrice în Sistemul Energetic Național.

Astfel, Comisia de coordonare a activității de prevenire și limitare a efectelor îmbolnăvirii cu virusul COVID-19 formată în cadrul ELCEN se ocupă de implementarea măsurilor necesare pentru protejarea personalului și asigurarea continuității activității în strânsă corelație cu evoluția răspândirii coronavirusului și în acord cu recomandările și instrucțiunile autorităților competente și cu  legislația în vigoare.  

Într-un comunicat de presă al companiei, ELCEN informează următoarele:

 • activitatea operațională  a ELCEN nu este perturbată de evoluția COVID-19 în România. 
 • nu există persoane infectate cu COVID-19 la nivelul companiei. 
 • 28 persoane s-au autoizolat în prezent la domiciliu întrucât au revenit din concediu din zone situate în afara țării sau au intrat în contact cu persoane ce au revenit recent din afara României. 

Planul pentru continuarea activității

Planul pentru asigurarea continuității activității este actualizat constant în funcție de evoluția situației și cuprinde următoarele măsuri: 

 • Măsuri preventive de igienă. S-au asigurat materialele necesare igienei personale și se iau în continuare în calcul metodele cele mai eficiente și mai rapide de achiziționare și suplimentare a acestor materiale și de asigurare a curățeniei și dezinfectării în sediul central, puncte de lucru (CET-uri) și alte clădiri aferente.  
 • Cadrele medicale de la nivelul fiecărui punct de lucru, precum și conducătorii locurilor de muncă monitorizează atent situația în sensul identificării angajaților ce ar putea prezenta risc de îmbolnăvire și au instituit măsurile de izolare la domiciliu a salariaților ce au revenit din afara țării sau au intrat în contact cu persoane care au revenit din afara țării. 
 • Întregul personal a fost instruit cu privire la aplicarea măsurilor de igienă personală.
 • Angajații sunt informați în mod constant cu privire la evoluția situației prin mijloace de comunicare electronice și afișare în locuri strategice, vizibile a informațiilor necesare.  De asemenea, materialele și informările provenite de la autoritățile competente sunt aduse la cunoștința salariaților folosindu-se aceleași modalități de comunicare, limitându-se cât mai mult interacțiunea cu mediul fizic. 
 • Personalul de curățenie a fost instruit cu privire la utilizarea dezinfectanților și la frecvența utilizării în spațiile în care angajații își desfășoară activitatea. 
 • S-a dispus limitarea contactelor care nu sunt necesare în cadrul companiei între angajați, precum și între angajați și terți. S-a redus accesul terților în incintele ELCEN în vederea limitării la minimum a riscurilor de infectare cu coronavirus.  
 • S-au implementat măsurile ce implică decalarea programului de muncă sau  desfășurarea activității profesionale de la distanță sau telemunca în condiții de risc crescut de propagare a virusului. S-a luat în calcul posibilitatea în care sarcinile specifice postului pot fi îndeplinite în regim remote folosind mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor  necesare prestării muncii.   
 • S-a facilitat accesul către platformele on-line specifice derulării activității, în vederea continuării activității în condiții de izolare la domiciliu.
 • Întâlnirile zilnice prin intermediul video-conferințelor permit realizarea activităților de grup prin integrarea personalului care lucrează în celelalte puncte de lucru (CET-uri) sau de la distanță și derularea normală a activității. 
 • S-au luat în calcul scenariile cu risc ridicat și au fost identificate zonele disponibile pentru asigurarea unor spații special amenajate ce ar putea fi folosite pentru carantină cu respectarea tuturor condițiilor necesare și a legislației în vigoare cu scopul protejării personalului esențial și al asigurării continuității activității în contextul creșterii riscului de contaminare asociat cu coronavirus.   

ELCEN este infrastructură critică, un element determinant pentru menținerea stării de stabilitate și securitate atât din punct de vedere social, cât și economic. În consecință, orice disfuncții sau vulnerabilități ce implică perturbarea activității pot avea consecințe critice asupra vieții economico-sociale. 

În strânsă legătură cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și cu celelalte autorități abilitate, ELCEN, prin grupul de lucru format pentru supravegherea, gestionarea, prevenirea și atenuarea posibilelor efecte ale COVID-19, depune toate eforturile pentru a-și proteja proprii angajați și pentru a furniza în condiții de siguranță energie electrică și termică, se mai arată în comunicat.