Potrivit datelor provizorii publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică INS, în semestrul I, consumul efectiv total a avut o contribuţie de 80,6% la formarea PIB.

"Produsul Intern Brut – serie brută – estimat pentru trimestrul II 2016 a fost de 176380,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 6,0% faţă de trimestrul II 2015. Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2016 a fost de peste 323,09 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,2% faţă de semestrul I 2015", se arată în comunicatul INS.

La creşterea PIB, în semestrul I 2016, faţă de semestrul I 2015, au contribuit toate ramurile economiei, influenţe pozitive mai importante având comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante +2,1%, cu o pondere de 18,8% la formarea PIB şi al cărui volum de activitate s-a majorat cu 12,5%.

Contribuţii au mai avut informaţiile şi comunicaţiile +0,8%, cu o pondere mai redusă la formarea PIB, de 6,8%, dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate cu 13,0%, industria +0,4%, cu o pondere de 22,6% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 1,7%, administraţia publică şi apărarea, asigurările sociale din sistemul public, învăţământul, sănătatea şi asistenţa socială +0,4%, cu o pondere de 11,8% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 3,3%, dar şi impozitele nete pe produs +0,4%, cu o pondere de 10,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 3,0%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat în principal cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 10,4% contribuind cu 6,8% la creşterea PIB, formării brute de capital fix, cu o contribuţie de +1,6%, consecinţă a creşterii cu 7,3% a volumului său.

Conform INS, o contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net -2,8%, consecinţă a creşterii cu 4,5% a exporturilor de bunuri şi servicii, corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, de 10,3%. AGERPRES