Clienţii care au neclarităţi privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale trebuie să se adreseze inițial furnizorului, care a emis factura pentru clarificări. Furnizorul are obligația legală de a transmite explicații clare și ușor de înțeles privind modul în care s-a calculat factura, în special dacă nu este bazată pe consumul real.

În măsura în care răspunsul formulat de furnizor nu aduce clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanței de judecată.

„În Legea consumatorului vulnerabil si în Legea plafonării și compensării există obligativitatea nedebranșării consumatorului vulnerabil. După ce am văzut ce fac furnizorii, emit facturi, forțează plata acestor facturi, existând acest risc al debranșării, evident, în momentul când le dăm o sancțiune pe facturi, de refacere a facturii, de o nepercepere a penalităților.

Evident că trebuie să ne asigurăm că nu pot fi abuzuri din partea furnizorilor împotriva oamenilor care nu au capacitate de negociere cu furnizorii, așa cum probabilitatea să aibă firmele mari, ne asigurăm că nu pot să îî debranşeze. Pe toată perioada aceasta de aplicare a legii nu vor fi debranșări nu numai pentru consumatorii vulnerabili, care sunt protejați, ci și pentru restul consumatorilor. Lucrurile sunt simple.”, a informat Virgil Popescu.

Ce se întâmplă cu furnizorii care emit facturi greșite?

Întrebat de reporteri despre furnizorii de energie electrică și gaze naturale care emit facturi eronate, ministrul Energiei a explicat că aceștia nu au voie să perceapă penalități pentru oamenii care nu și-au achitat facturile greșite la timp.

„Toţi cei care au întocmit facturi eronate au obligaţia să le storneze, să nu perceapă penalităţi până la îndeplinirea obligaţiei şi să nu poată… toţi beneficiarii legii compensării şi plafonării, nu numai cei vulnrabili să nu poată fi debranşaţi, tocmai epntru a da o posibilitate oamenilor să-şi rezolve situaţia aceasta.

Vor trebui obligaţi, şi cu amendă, vor fi obligaţi să şi le storneze, să nu perceapă penalităţi şi le vor şi face corespunzător, nu vor emite facturi în care vor storna dar vor percepe penalităţi. Este interzis acest lucru şi nu vom permite acest lucru.”, a explicat acesta.

„Neperceperea de penalităţi vizează facturile emise pentru categoriile de consumatori casnici protejaţi, adică cu acel consum până la 300 de kilowaţi-oră plus 10%, cărora le-au fost transmise facturi care nu au ţinut cont de reglementăril elegale. Acelea sunt facturile care nu sunt purtătoare de penalităţi şi acest lucru se va reglementa în zilele următoare.”, a adăugat Dan Cărbunaru.