Conform unui act normativ care deja este publicat în Monitorul Oficial, a fost majorată limita de venituri impozabile ce pot fi obținute simultan cu indemnizația de creștere a copilului, fără ca părintele beneficiar să piardă dreptul la aceasta.

În prezent, legea prevede o limită de peste 6.000 de lei anual.

Părinții care se află în concediu pentru creșterea a copilului nu mai pierd dreptul la indemnizația respectivă dacă într-un an calendaristic obțin venituri impozabile, care, adunate, nu depășesc de cinci ori cuantului minim al indemnizației (adică 6.260 de lei).

Persoana care primește indemnizația de CCC nu poate să mai realizeze și alte venituri în perioada respectivă, altfel, i se suspendă dreptul la indemnizație. De asemenea, există și câteva excepții de la această regulă:

– persoana primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
– cel îndreptățit primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
– beneficiarul realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, într-o anumită limită.

De asemenea, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea CCC, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul are dreptul la indemnizația primită în cazul anteriorului CCC.