Potrivit textelor adoptate, „se interzice exportul de buştean, cu sau fără coajă, sau lemn rotund, pentru o perioadă de 10 ani, în spaţiul extracomunitar începând cu data de 1 ianuarie 2021. Nerespectarea interdicţiei de export a masei lemnoase se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă în cuantum de 100.000 lei”.

De asemenea, proiectul prevede instituirea Registrului naţional de evidenţă informatizată a proprietăţilor forestiere la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea aplicării regimului silvic şi gestionării durabile a fondului forestier.

„Realizarea cadastrului aferent fondului forestier proprietate publică a statului este finanţată de la bugetul de stat sau din surse proprii ale administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului. În vederea asigurării transparenţei recoltării masei lemnoase din fondul forestier naţional se instituie Catalogul naţional al masei lemnoase la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură prin utilizarea bazelor de date informatice existente la nivelul acesteia.

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va publica Catalogul naţional al masei lemnoase de site-ul propriu, al cărui model se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor verifica prin sondaj actele de punere în valoare în baza unor criterii de risc”, mai prevede proiectul, potrivit Agerpres.

În schimb, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor analizează posibilitatea modificării legislației silvice, în vederea permiterii accesului public în pădure, pentru activități de recreere. În prezent, conform legislației în vigoare, accesul publicului în fondul forestier este restricționat.

Potrivit Codului Silvic (art. 54), ”Accesul public în pădure este permis numai în zone amenajate și pe trasee marcate în acest sens”. Cu alte cuvinte, acolo unde nu avem trasee sau zone amenajate, accesul este interzis.

”Nu mi se pare normal ca accesul în pădure să fie interzis. Românii au o legătură specială, seculară, cu pădurea. Ne-am propus să schimbăm asta și am introdus, în noua propunere de modificare a Codului Silvic, mai multe prevederi care reglementează amenajarea în fondul forestier național de poteci și trasee pentru mers, alergare și biciclete, precum și procedura de aprobare a realizării acestora.

Este important să menționăm că astfel de amenajări nu pot face obiectul scoaterii definitive sau ocupărilor temporare din fondul forestier național. Totodată, ele vor fi permise numai în situația în care nu implică tăieri de arbori sau defrișări și se realizează din pământ, lemn sau pietriș.”, a spus ministrul Costel Alexe.

Ministrul a avut astăzi o întâlnire cu reprezentanții asociației Kogayon, inițiatorii unei petiții publice prin care se solicită accesul nerestricționat în pădure.

”În principiu susțin acest demers. Sigur, va trebui să avem o discuție detaliată despre asumarea răspunderii pentru cei care intră în pădure, deoarece pot exista anumite riscuri, despre pădurile aflate în proprietate privată dar și despre restricțiile în zonele în care se desfășoară lucrări silvice.

Însă pentru acestea din urmă nu cred că putem discuta despre recreere, pentru că avem acolo în vigoare norme de protecția muncii. Iar dacă ne referim la descoperirea anumitor abuzuri și ilegalități, avem deja încheiate parteneriate cu ONG-urile care au specialiști în domeniu, în urma apelului pe care l-am lansat, în urmă cu ceva timp, către avertizorii publici. iar lista este, în continuare, deschisă”, a adăugat ministrul Costel Alexe.