Respingem informațiile publicate de capital.ro în data de 30.11.2018, sub titlul „Comisia Europeană aruncă în aer companiile înființate de primăria condusă de Gabriela Firea”.

Oferim, totodată, publicului larg datele oficiale cu privire la acest subiect:

Primăria Capitalei a transmis Comisiei Europene, în luna noiembrie, 2 adrese în care arată că nu se pune problema existenței unui ajutor de stat pentru niciuna dintre cele 5 companii pentru care serviciile CE au solicitat date municipalității, ca urmare a plângerii înregistrate la CE pe această temă. Astfel, dreptul la proprietate, dreptul de a majora capitalul social al companiilor sunt consfințite de lege și nu implică ajutor de stat.

PMB arată, în aceste adrese, că majorarea capitalului social și acordarea de împrumuturi celor 5 companii au fost realizate în conformitate cu atribuțiile ce îi revin Consiliului General al Municipiului București și cu legislația în domeniu.

PMB a comunicat temeiul legal în baza cărora a fost majorat capitalul social al companiilor și în baza cărora au fost acordate împrumuturi. Subliniem că aceste măsuri nu au avut ca scop maximizarea profitului celor 5 companii, ca în cazul antreprenorilor privați, ci investiții ce pot genera un profit minim și sustenabil, în condițiile eficientizării serviciilor publice. În toate cazurile, este vorba despre cheltuieli generate de obiectivul final de a presta servicii publice de calitate. Avantajele aduse de funcționarea acestor companii constau în: reducerea costurilor de execuție, evitarea costurilor suplimentare, respectarea termenelor și, implicit, evitarea întârzierilor în derularea investițiilor.

Față de cele publicate de capital.ro cu privire la acest subiect, facem următoarele rectificări:

• Nu este vorba despre o investigație realizată de Comisia Europeană (CE) legată de companiile din subordinea Primăriei Capitalei, de legalitatea capitalului social și de împrumuturile furnizate acestora de către Municipiul București, așa cum eronat afirmă capital.ro în articol. În realitate, este vorba despre o documentare a serviciilor CE, necesară pentru a răspunde unei plângeri adresată CE.

 

• În corespondența PMB cu serviciile CE, se face referire la 5 companii municipale, așadar nu este vorba despre “cele 22 de companii”, așa cum eronat prezintă site-ul capital.ro

• Capital.ro citează opinia unu avocat ce nu are nicio calitate la nivelul CE, cu toate acestea scenariul apocaliptic conform căreia Comisia Europeană ar arunca “în aer” companiile municipale este atribuit acestei instituții publice europene. În plus, informația este total nejustificată, atâta timp cât CE nu are o concluzie oficială pe acest subiect: autorul articolului alege să se antepronunțe cu privire la un demers aflat în derulare, fără a delimita opinia personală de realitate.

• În speța respectivă, corespondența PMB cu CE are ca obiect clarificarea chestiunilor privind presupusul ajutor de stat reclamat și a a împrumuturilor acordate companiilor, și nu “constituirea ilegală a capitalului social pentru cele 22 de companii, din banii Primăriei Capitalei”, așa cum foarte inexact prezintă site-ul capital.ro.

Subliniem faptul că Primăria Capitalei a încheiat contracte de prestare și de gestiune a unor servicii publice în concordanță cu legislația în vigoare.

Cu privire la împrumuturile acordate de PMB celor 5 companii, menționăm că acestea fie au fost deja restituite, fie urmează să fie rambursate până la sfârșitul anului. Primăria Capitalei a arătat, în corespondența pe acest subiect, baza legală pentru acordarea împrumuturilor. Mai mult decât atât, în situația nerambursării împrumuturilor în termenul stabilit, potrivit legii, se aplică majorări de întârziere, context în care nu poate fi vorba de existența unui avantaj.

PMB are în vedere realizarea unei deplasări la Bruxelles, pentru clarificarea cât mai rapidă a tuturor aspectelor legate de această speță.

Nu cunoaștem motivele și interesele pentru care prezentați atât de distorsionat o situație dată, însă vă putem informa cu privire la faptul că interesul municipal urmărit prin înființarea acestor companii este de a oferi servicii publice mai performante și la prețuri mai mici decât în ultimii peste 20 de ani, așadar de a îmbunătăți administrarea bugetului Capitalei și performanța administrației publice, in beneficiul bucurestenilor, a transmis PMB.

 

Știre inițială

Potrivit unui document intrat în posesia Capital, Direcţia Generală pentru Concurenţă-ajutor de stat, din cadrul Comisiei Europene, derulează o analiză privind capitalul social și împrumuturile furnizate companiilor municipale de către Municipiul București. Mai mult, Comisia Europeană a solicitat informații din partea Primăriei Municipiului București și se află în faza de analizare a explicațiilor primite. Oficialii europeni suspectează încălcarea tratatului european privind concurenţa, fiind investigate prin prisma ajutorului de stat acordat, constituirea ilegală a capitalului social pentru cele 22 de companii, din banii Primăriei Capitalei.

Mai mulți operatori economici au sesizat Comisia Europeană

La începutul anului 2018 mai mulți operatori economici au decis să  sesizeze Comisia Europeană în privința modului de finanțare acelor 22 de companii.

Mircea Valentin, avocat/expert  în dreptul concurenței ne-a explicat că problema de fond fundamentală a celor 22 companii municipale înființate în 2017 în subordinea Consiliului General al Municipiului București este că acestea au primit atât la început cât și ulterior diverse finanțări și alte beneficii din partea Municipiului București, în vreme ce ele funcționează în regim de operator economic privat și sunt, în consecință, în concurență cu alți operatori economici. “Pe această bază finanțările municipalității către companii reprezintă, de principiu, forme de ajutor de stat, care este interzis în Uniunea Europeană, cu excepția celor aprobate de către Comisia Europeană. În prezent, Comisia Europeană a solicitat informații din partea Primăriei Municipiului București și se află în faza de analizare a explicațiilor primite”, ne-a explicat  Mircea Valentin.

Potrivit acestuia, la finalul acestui proces, Comisia Europeană poate emite o decizie prin care să oblige Primăria Municipiului București să recupereze toate ajutoarele de stat acordate, plus dobânzi de la zi, la nivelul celor aplicate pe piața bancară. “Decizia, care poate apare cândva în 2019 va fi un șoc pentru cele 22 companii municipale, care nu vor putea rezista unei astfel de decapitalizări și penalităților aplicate iar dacă vor mai exista juridic în acel moment, cu siguranță ar intra în faliment. În egală măsură, operatorii privați afectați vor putea solicita despăgubiri din partea Primăriei Municipiului București”, ne-a mai declarat avocatul.

Mircea Valentin ne-a mai explicat că există o probabililtate foarte mare, de aproximativ 80-90%, ca acest scenariu să se producă și consideră că ar trebui luate de acum măsuri pentru a opri acordarea în continuare de ajutoare de stat ilegale companiilor municipale din București și pentru a discuta cu Comisia Europeană modalități prin care șocul financiar menționat să fie atenuat, în măsura maximă posibilă. “Problema existentă la nivelul Municipiului București nu este singulară și există companii municipale care de asemenea pot fi suspicionate de primirea de ajutoare de stat ilegale, și în alte unități administrativ-teritoriale, de la orașul Voluntari la municipiul Bacău sau județul Sălaj”, a conchis avocatul.