Prețul de piață este definit ca fiind suma care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în aceleași condiții, pentru același bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiții de concurență loială.

Așadar, principiul valorii de piață prevede faptul că termenii stabiliți în relațiile comerciale sau financiare între două persoane afiliate să nu difere de acelea care ar fi existat între persoane independente.

Persoanele afiliate sunt:

  1. persoana fizică cu persoană fizică: dacă acestea sunt soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;
  2. persoana fizică cu persoană juridică: persoana fizică deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică
 • persoană juridică cu persoană juridică: dacă cel puțin aceasta deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică sau dacă o terță persoană deține minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua ori dacă le controlează în mod efectiv.

Se consideră că o persoană controlează în mod efectiv o persoană juridică dacă se stabilește faptul că, atât din punct de vedere faptic cât și legal, administratorul/personalul de conducere, are capacitatea de decizie asupra activității persoanei juridice vizate, prin încheierea de tranzacții cu alte persoane juridice care sunt sub controlul aceluiași administrator/personal de conducere sau că persoana de conducere din cadrul persoanei juridice este acționar sau administrator în cadrul persoanei juridice vizate. 

Orice tranzacție realizată între părți afiliate trebuie să respecte principiul prețului de piața:

 • achiziții/ vânzări de active (materii prime, mărfuri, produse finite, imobilizări);
 • prestări de servicii diverse;
 • finanțări;
 • tranzacții cu active necorporale (drepturi de autor, mărci, licențe);
 • închirieri de active (spații, echipamente, auto etc).

Potrivit legislației, contribuabilii au următoarele obligații de întocmire și prezentare a dosarului de prețuri de transfer:

 • Marii contribuabili

Dacă desfășoară tranzacții cu părți afiliate de

-peste 200.000 Euro dobânzi

-peste 250.000 Euro prestări servicii 

-peste 350.000 Euro vânzări de bunuri corporale și necorporale

au obligația de întocmire anuală a dosarului de prețuri de transfer până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit (25 martie). Prezentarea dosarului se face la solicitarea inspectorilor fie în cadrul unei inspecții fiscale fie înafara acesteia, iar termenul de prezentare este de 10 zile de la solicitare

 • Marii contribuabili și contribuabilii mici și mijlocii

Dacă desfășoară tranzacții cu părți afiliate de 

-peste 50.000 Euro dobânzi

-peste 50.000 Euro servicii

-peste 100.000 Euro vânzări de bunuri corporale și necorporale

au obligația de a prezenta dosarul de prețuri de transfer doar la solicitarea autorităților fiscale, în cadrul inspecției fiscale, iar termenul de prezentare este de 30 – 60 de zile cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile

În cazul în care valoarea tranzacțiilor nu depășește pragurile de mai sus, documentarea respectării principiului prețului de piață se face în cadrul inspecțiilor conform regulilor generale prevăzute de reglementările financiar-contabile și fiscale în vigoare.

Pentru neîntocmirea și neprezentarea dosarului de prețuri de transfer la solicitarea inspectorilor, amenda contravențională este între 12.000 și 14.000 de lei pentru persoane juridice, contribuabili mari și mijlocii și între 2.000 și 3.500 de lei pentru contribuabili mici și persoane fizice. În plus, în cazul în care nu se prezintă dosarul prețurilor de transfer, sau acesta este incomplet, pe lângă amendă, autoritățile vor proceda la estimarea cuantumului prețurilor de transfer, pe baza nivelului tendinței centrale a pieței.