Fondurile mutuale, în special cele cu risc redus, au atras mulţi investitori în 2009, ajungând la valori istorice ale activelor totale, 3,07 miliarde lei, şi un sfert de milion de investitori.

Modificarea obiceiurilor de consum ale populaţiei, care achizi-ţionează din ce în ce mai puţine bunuri de folosinţă îndelungată, se simte şi în rândurile investitorilor în fonduri mutuale. În 2009, cele mai mari creşteri de active au fost înregistrate la fondurile monetare sau de obligaţiuni, instrumente de investiţie cu grad redus de risc. Dorinţa de protejare a economiilor a fost mai mare decât cea de obţinere a unor profituri substanţiale, dovedind că investitorii au învăţat lecţia crizei (anul trecut, randamentele fondurilor mutuale, ca şi ale titlurilor listate la bursă, au fost preponderent negative). Totodată, creşterea semnificativă a valorii totale a activelor arată şi deschiderea tot mai mare către fondurile mutuale.

Topul fondurilor mutuale după valoarea activelor este dominat de cele cu investiţii în aceste instrumente sigure, conform datelor Asociaţiei Administratorilor de Fonduri de la sfârşitul lunii noiembrie. Cel mai mare fond din ţara noastră este BCR Monetar, cu active de 614 milioane lei, urmat de Raiffeisen Monetar, cu 537 milioane lei, şi BCR Obligaţiuni, cu 404 milioane lei. Băncile domină topul fondurilor, majoritatea instituţiilor bancare având entităţi specializate de administrare a organismelor de plasament colectiv. Valoarea totală a activelor fondurilor închise sau deschise a reuşit astfel să se tripleze faţă de sfârşitul anului trecut, ajungând până la 3,07 miliarde lei. Pe lângă apetitul investitorilor către acest tip de economisire, creşterea activelor a fost susţinută şi de evoluţia pozitivă a bursei de valori, care a ridicat masiv fondurile de acţiuni.

Randamente mari pentru acţiuni

188-43449-34_bare_49.jpgValoarea ridicată a monetarelor şi celor de obligaţiuni se poate observa şi în ponderea acestora în total, care se ridică la aproximativ 80%. Cele mai performante unităţi de fond nu sunt însă cele mai cerute. Topul randamentelor este condus de fondurile de acţiuni, care au recuperat o parte din pierderile de anul trecut. În timp ce cele mai mari aprecieri ale investiţiilor monetare din primele 11 luni se ridică la circa 14% pentru BCR Monetar, iar pentru obligaţiuni, la aproape 17% pentru Concerto, administrat de BRD, acţiunile au ajuns la o valoare aproape dublă prin cel mai profitabil fond, Active Dinamic, administrat de Swiss Capital, care a urcat aproximativ 95%. Fondul a reuşit să depăşească astfel creşterea principalului indice bursier, BET, care s-a apreciat, în aceeaşi perioadă, cu circa 66%. Indicele a mai fost depăşit de Raiffeisen România Acţiuni, cu un randament de circa 74%, pe locul următor situându-se BT Maxim, cu aproximativ 65%. Niciun fond nu înregistrează randament negativ anul acesta, cea mai redusă creştere fiind de circa 7% pentru fondul de obligaţiuni Aviva Investors Tezaur.

Optimism pentru anul viitor

Avântul fondurilor mutuale de anul acesta poate fi observat şi prin singurele oferte iniţiale publice, cele ale OTP Wise RO şi OTP Green Energy. „Industria fondurilor mutuale a intrat pe un trend de creştere ireversibil, prejudiciul de imagine cauzat de scandalurile de fraudă fiind recuperat”, spune Mihail Ion, preşedintele Raiffeisen Asset Management. Speranţele sunt astfel ridicate şi pentru evoluţia de anul viitor, când se estimează o apreciere mai puternică şi a fondurilor de acţiuni, stabilizarea direcţiei bursei fiind una dintre lucrurile aşteptate de investitori. Numărul investitorilor în fonduri mutuale a ajuns, în octombrie, la peste 240.000, în creştere cu 33% faţă de finele anului trecut.

Industria fondurilor mutuale a intrat pe un trend de creştere ireversibil, prejudiciul de imagine cauzat de scandalurile de fraudă fiind recuperat.
Mihail Ion, preşedinte Raiffeisen Asset Manag

MODIFICARE Investitorii au căutat instrumente cât mai sigure din cauza aversiunii ridicate la risc. Astfel, fondurile monetare şi-au majorat semnificativ ponderea în totalul activelor, de la 37,25, la sfârşitul anului trecut, până la 58,4%, la finele lui octombrie. Fondurile de obligaţiuni au scăzut ca pondere de la 26,1% până la 23,1%, cele diversificate, de la 21,5% până la 9,5%, iar cele de acţiuni, de la 9,1% până la 4,9%.