Banca Națională a României (BNR) a pregătit 7,7 milioane de lei pentru a îi investi în toalete astfel încât acestea să satisfacă “necesitățile actuale”. O arată un anunț de licitație postat pe SICAP, fostul SEAP.

Descrierea succintă, așa cum apare în SEAP: “Executarea de lucrări de renovare si servicii de arhitectură în vederea modernizării și îndreptării neconformităților existente în prezent la nivelul grupurilor sanitare din imobilul BNR din str. Doamnei nr. 8, respectând normele tehnice în vigoare pentru a putea asigura o funcționalitate conformă cu necesitățile actuale ale sediului central al BNR.

În caietul de sarcini,  BNR arată că “spațiile a căror amenajare face obiectul prezentului caiet de sarcini au funcțiunea de grupuri sanitare și, într-o foarte mică măsură, dușuri/vestiare” și, ca un detaliu, “se atrage atenția ofertanților cu privire la faptul că lucrările se vor executa cu preponderență în afara orelor de program/noaptea”