Certificarea de către consultantul fiscal a declaraţiilor anuale de impozit pe profit va fi obligatorie numai pentru companiile mari şi mijlocii, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.

„Ţinând cont de iminenţa primului termen de depunere a declaraţiilor fiscale anuale, prin prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă se propune introducerea obligativităţii certificării de către un consultant fiscal a declaraţiilor anuale de impozit pe profit numai pentru contribuabilii mari şi mijlocii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea situaţiilor financiare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului, care ar urma să modifice şi să completeze Codul de Procedură Fiscală.

Contribuabilii care au efectuat plăţi trimestriale achită până la 25 ianuarie 2010 o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul trei din 2009, urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul trecut să se facă până la 25 aprilie 2010, data limită pentru depunerea declaraţiei privind impozitul pe profit.

Prin excepţie, companiile care îşi definitivează până la 25 februarie închiderea exerciţiului financiar depun declaraţiile până la această dată.

De la 1 august 2009, companiile mijlocii sunt acele firme care au o cifră de afaceri cuprinsă între 6,7 milioane lei şi 70 milioane lei. Companiile mari sunt societăţile cu afaceri de peste 70 milioane de lei.

„De asemenea, pentru aceşti contribuabili (mari şi mijlocii – n.r.), se propune introducerea obligativităţii certificării de către un consultant fiscal a declaraţiilor prin care se corectează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată”, se mai arată în nota de fundamentare.

Potrivit Ministerului Finanţelor, unul din avantajele introducerii acestei obligativităţi provine din faptul că este certificată de către un specialist corectitudinea stabilirii impozitelor şi taxelor, consultantul fiscal fiind reprezentantul intereselor contribuabilului în aplicarea corectă şi eficientă a reglementărilor fiscale.

Obligativitatea certificării declaraţiilor fiscale anuale de către un consultant fiscal înaintea depunerii la organul fiscal a fost iniţial introdusă în 2007 printr-o ordonanţă de urgenţă, însă în anul următor aplicarea dispoziţiilor a fost amânată pentru 1 ianuarie 2010. Potrivit legislaţiei actuale, măsura trebuie aplicată de către toate companiile. Pe de altă parte, specialiştii au semnalat faptul că actele normative lasă portiţe de scăpare: cei care depun declaraţiile online sau prin poştă pot scăpa de certificarea obligatorie.