ADRF consideră că reducerea termenelor de plată în domeniul sănătăţii ar trebui să se facă gradual pentru toate datoriile din sistem şi nu imediat, doar pentru facturile emise după 16 martie. Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici reprezintă interesele a peste 50% din piaţa de distribuţie farmaceutică din România şi a aproximativ 1.000 de farmacii de lanţ.
Resursele financiare identificate la nivel guvernamental ar trebui să fie utilizate pentru reducerea termenelor de plată aferente întregii datorii existente, la un nivel de onorare care să se situeze iniţial la 210 zile (termen contractual asumat în prezent) şi, ulterior, gradual, la un nivel mai scăzut, sunt de părere reprezentanţii asociaţiei.

"Noi solicităm respectarea, într-o primă etapă, a termenului actual de decontare, ceea ce ar reprezenta o reducere cu peste 90 de zile faţă de actualul termen de decontare, aplicabil pentru tot soldul înregistrat în acest moment, şi nu diferenţiat în funcţie de momentul emiterii – înainte sau după luna martie 2013. Practic, simpla angajare pe direcţia reducerii reale a termenelor de plată reprezintă din punctul nostru de vedere un angajament concret, mult mai relevant decât angajamentul implementării unei Directive aproape imposibil de respectat în prezent pentru România”, a declarat Robert Popescu, preşedintele ADRFR.

În condiţiile în care respectarea Directivei 2011/7/UE la nivelul întregii economii româneşti este cel puţin improbabilă, dacă nu imposibilă, şi ştiind că alte ţări europene, cu o economie mai puternică decât a ţării noastre, au declarat deja că nu o pot implementa, distribuitorii şi farmaciştii de lanţ consideră că o abordare prudentă şi pragmatică este preferabilă unui efort de neînţeles pentru achitarea unor facturi încă neemise, pe fondul existenţei unor arierate semnificative în sistem.

"Implementarea graduală a noilor termene de plată pentru toate sumele restante, nu doar pentru cele înregistrate după 16 martie, este soluţia viabilă şi potrivită atât pentru respectarea angajamentelor guvernamentale luate în faţa organismelor internaţionale, cât şi pentru evitarea tensionării unui sistem farmaceutic care, în ciuda problemelor cu care se confruntă, funcţionează şi nu înregistrează în prezent blocaje în livrările cu medicamente. Susţinem reducerea graduală a termenelor de plată, cu menţionarea acestora în contractul-cadru ce urmează a fi semnat pentru perioada 2013-2014, urmat de reduceri ulterioare confirmării faptului că aceste termene pot fi respectate", menţionează Robert Popescu.

ADRFR subliniază faptul că promisiuni de plată foarte agresive pot genera aşteptări nerealiste din partea unora dintre actorii sistemului farmaceutic, în special din zona producţiei de medicamente, care, dacă nu vor fi onorate, riscă să conducă la posibile blocaje în aprovizionarea cu medicamente către piaţă, cu toate consecinţele negative ce decurg pentru pacienţi.