În prezent, impozitul pe spectacole ar trebui plătit de videotecile şi discotecile care organizează manifestări artistice sau activităţi distractive. Impozitul se calculează in funcţie de suprafaţa incintei, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi cu  2 lei în cazul videotecilor şi cu 3 lei în cazul discotecilor. Impozitul pe spectacole se ajustează cu un coeficient de corecţie stabilit pe ranguri de localităţi.

Taxa hotelieră este de 1% din valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului. Taxa este încasată de hotelieri odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate şi se datorează pentru întreaga perioadă de şedere. Dacă unităţile de cazare se află într-o staţiune turistică, atunci taxa se datorează pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

Proiectul Codului fiscal abrogă cele două taxe. În schimb, reglementează modul de calcul a taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică conform clasificării CAEN (restaurante, baruri, activităţi recreative şi distractive) în funcţie de suprafaţă.

Astfel, taxa va fi până la 4000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 metri pătraţi, inclusiv şi între 4000-8000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 metri pătraţi.