Potrivit listei publicate pe site-ul companiei, OPSPI a formulat patru propuneri – Petru Văduva (CEO al Ţiriac Holdings, membru în Consiliul de Administraţie al Unicredit Ţiriac Bank şi al Allianz Ţiriac), Radu Ştefan Cernov (Partener în cadrul Societăţii Civile de Avocaţi Enescu Panait Pop şi Asociaţii), Mihaela Preda (Director în cadrul Direcţiei Relaţii Instituţionale şi Politici Comunitare a OPSPI), Ion Sterian (membru AGA în cadrul SNT Transgaz Mediaş şi Director Executiv Direcţia Tehnică în cadrul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat). SIF Moldova l-a propus pe economistul Claudiu Liviu Doroş.

Consiliul de Administraţie actual este format din Victor Alexandru Schmidt, Ioan Rusu, Mihai Adrian Albulescu, Oana Valentina Truţa, Ionică Raicu.

Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Ministerul Economiei, selectarea celor 4 candidaţi finali propuşi de OPSPI a fost realizată din lista scurtă de 12 şi s-a avut în vedere necesitatea realizării unei configurări a viitorului Consiliu de Administraţie al Transgaz.

Astfel, în selecţia finală s-a ţinut cont, în măsura în care componenţa bazei de candidaţi a permis-o, ca în structura finală a Consiliului de Administraţie să fie incluşi candidaţi a căror experienţă/expertiză să acopere categorii precum experienţa în domeniul administraţiei publice, experienţa în domeniul pieţei de capital şi al investiţiilor, studii economice şi minimum cinci ani experienţă în domeniul economic, experienţă în gestionarea relaţiei cu autorităţile de reglementare din domeniul de activitate al companiei. De asemenea, criteriile au vizat relaţiile internaţionale care corespund obiectivelor stabilite, experienţa relevantă în industrie.
Totodată, în cadrul procesului de selecţie s-a luat în considerare posibilitatea de a se alege directorul general al SNTGN Transgaz din cadrul Administratorilor numiţi în Consiliul de Administraţie. Potrivit ME, astfel s-a avut în vedere ca în componenţa acestuia să existe cel puţin o persoană capabilă şi interesată de o poziţie executivă.

Propunerile vor fi discutate în şedinta Adunării Generale a Acţionarilor din 29 aprilie 2013, iar candidaţii vor fi numiţi potrivit legislaţiei în vigoare privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Oferta publică secundară de acţiuni Transgaz început joi, 4 aprilie 2013, iar intervalul de preţ este de 171-230 lei/acţiune.

Oferta Transgaz se desfăşoară timp de nouă zile lucrătoare, până pe 16 aprilie, alocarea acţiunilor se va face pe 17 aprilie, data efectivă a tranzacţiei va fi 22 aprilie, iar decontarea se va face pe 25 aprilie.

Sursa: Agerpres