Doar anul trecut, oficiile de cadastru din țară au înregistrat peste 310.000 de contracte de vânzare-cumpărare pentru clădiri. Din 2013, toate tranzacțiile de acest fel sunt condiționate de existența unor certificate care să ateste performanța energetică a clădirilor. Aceste documente sunt eliberate de cei aproximativ 2.000 de auditori energetici autorizaîi. Un calcul simplu aratăcă aceștia pot încasa anual cel puțin 10 mil. euro, dacă ținem cont de un preț minim de 150 de lei pe certificat. Suma este chiar mai mare pentru că nu ia în calcul clădirile noi, pentru recepția cărora este necesar certificatul

energetic, precum și solicitările venite din propria inițiativă a proprietarilor, care se situează în afara unei tranzacții imobiliare.

Întocmirea acestor documente prespune realizarea unor măsurători și calcule elaborate, care necesită deplasarea la adresa imobilului. Totuși, sute de auditori energetici atestați de stat eliberează zilnic certificate energetice false, fără a fi văzut măcar clădirile pe care le evaluează și doar prin completarea unui formular cu date arbitrare și dovedit greșite…

(Restul articolului îl puteţi citi în ediţia de luni, 3 septembrie, a revistei Capital. Publicaţia este disponibilă la toate centrele de difuzare a presei.)