Modelul actualului card-legitimație de parcare de care beneficiază persoanele cu dizabilități urmează să fie modificat.

Respectiv, actualele legitimații își vor păstra valabilitatea doar până la sfârșitul anului, conform unui proiect de ordin aflat în dezbatere publică la Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD). Așadar, toate legitimațiile de parcare emise până la sfârșitul lunii iunie vor trebui înlocuite cu cele noi în intervalul iulie – decembrie 2023.

Legitimațiile emise până la 1 iulie vor mai fi valabile doar până la finalul anului

Viitorul ordin, aflat în dezbatere la ANPDPD, stabilește că, la data de 30 iunie 2023, Ordinul Ministerului Muncii 223/2007 cu privire la implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap își încetează aplicabilitatea. Scopul principal al acestuia este introducerea unui nou model al cardului-legitimaţie de parcare (poate fi descărcat de la finalul articolului).

„Cardurile-legitimație de parcare emise până la data de 1 iulie 2023 își păstrează valabilitatea până la data de 31 decembrie 2023, urmând ca beneficiarii dreptului la cardul-legitimație de parcare să se adreseze autorităților locale în vederea eliberării unui nou card-legitimație de parcare.”, se precizează în document.

Așadar, legitimațiile emise până la 1 iulie vor mai fi valabile doar până la sfârșitul anului, astfel că toate legitimațiile trebuie înlocuite, cu modelul nou, în perioada iulie – decembrie 2023.

Conform proiectului, de cardul-legitimație eliberat persoanelor cu dizabilități vor putea beneficia și reprezentanții legali ai acestora, iar în interesul persoanei cu handicap, cardul-legitimație de parcare va putea fi utilizat și de asistentul personal sau însoțitorul persoanei adulte cu handicap, părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil cu dizabilități.

Persoanele cu hanidap vor beneficia de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare

Cererea pentru eliberarea cardului-legitimație de parcare (al cărui model poate fi descărcat de la finalul articolului) se va depune fizic sau prin mijloace electronice la autoritățile administrației publice locale de domiciliu.

Dacă cererea se depune fizic, aceasta va trebui însoțită de documentul de identitate, certificatul de încadrare în grad de handicap și o fotografie tip carte de identitate/ buletin de identitate, care va putea fi depusă și pe suport electronic, în format JPEG. În cazul depunerii actelor prin mijloace electronice, acestea vor fi prezentate în original la eliberarea cardului-legitimație de parcare.

Potrivit Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceste persoane sau reprezentanții legali ai acestora pot beneficia, la cerere, de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită.