Actul normativ promulgat de către președintele Klaus Iohannis are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.123/2012. Potrivit acesteia, în vederea extinderii reţelei pentru alimentarea echipamentelor şi agregatelor pentru irigaţii, precum şi pentru înfiinţarea de noi staţii de punere sub presiune, operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare a clientului final noncasnic.

Devine obligatoriu în România

Legea prevede că, prin excepţie, pentru alimentarea echipamentelor şi agregatelor pentru irigaţii, pentru înfiinţarea de noi staţii de punere sub presiune, precum şi pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi încadrate în codul CAEN 01 – „Agricultură, vânătoare şi servicii anexe” şi codul CAEN 10 – „Industria alimentară”, operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare a clientului final noncasnic, a cărei lungime va fi de până la 2.500 metri aflată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciului public de distribuţie, când soluţia de racordare prevede acelaşi nivel de tensiune în punctul de delimitare şi în punctul de racordare a locului de consum.

Pentru instalaţiile de racordare care depăşesc lungimea de 2.500 metri, finanţarea diferenţei de reţea cade în sarcina clientului final noncasnic.

Solicitantul viitor client final noncasnic are obligaţia să utilizeze locul de consum

În cazul în care în zona amplasamentului locului de consum există doar reţea electrică cu nivel de tensiune diferit de cel din punctul de delimitare prevăzut în soluţia de racordare a locului de consum respectiv, operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie doar a instalaţiei de racordare a clientului final noncasnic, a cărei lungime va fi de până la 2.500 metri aflată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciului public de distribuţie, iar finanţarea diferenţei de reţea ce depăşeşte lungimea de 2.500 metri se suportă de clientul final noncasnic.

Contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare va fi recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul de realizare a racordării este de maximum 120 de zile de la data obţinerii acordului/autorizaţiei pentru instalaţia de racordare. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuţie de la momentul punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.

Actul normativ mai prevede că solicitantul viitor client final noncasnic are obligaţia să utilizeze locul de consum şi să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de minimum 15 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare. În cazul în care clientul final noncasnic nu respectă prevederile prevăzute de lege, acesta este obligat să restituie operatorului de distribuţie contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările ANRE.