Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a supus Guvernului spre aprobare actul normativ privind ajutorul de minimis acordat micilor agricultori ale căror terenuri au fost afectate de secetă. Potrivit hotărârii Executivului, se vor acorda doar 100 de lei la hectar tuturor celor care lucrează, ca persoane fizice, suprafețe reduse, și anume, de unu până la zece hectare de teren agricol (este vorba de așa-numitele ferme de subzistență).
Formalități birocratice
Dar pentru a primi această sumă modică (numai aratul unui hectar costă peste 400 de lei, la care se adaugă cheltuielile cu semănatul, erbicidatul,  recoltatul etc. – n.red.), cei îndreptățiți trebuie să îndeplinească o serie de formalități birocratice. Acestea sunt prevăzute la art. 8 (alineatul 1) al actului normativ:  „Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi le depun la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială se află terenurile, însoţite de următoarele documente: a) o copie a BI/CI a solicitantului sau, după caz, împuternicire/procură  notarială şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal;
b) dovadă cont activ bancă/trezorerie; c) copie a cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, certificată prin înscrierea pe copie a sintagmei «conform cu originalul» de către centrele locale sau judeţene, după caz, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz;
d) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză (…) În cursul lunii septembrie, cei îndreptățiți vor putea să depună cererile şi eu sper ca, de la 1 noiembrie sau, cel mai târziu, de la 15 noiembrie 2012, să se înceapă plăţile efective“, a declarat ministrul agriculturii, Daniel Constantin. El a precizat că, în urma rectificării bugetare operate recent de Executiv, există fonduri suficiente pentru a acorda despăgubiri tuturor celor îndreptățiți.
Marii producători nu vor fi despăgubiţi
Dacă pentru micii agricultori se vor acorda, iată, aceste despăgubiri, fie ele și doar  „simbolice“, despre despăgubirea marilor fermieri, care lucrează sute de mii de hectare în întreaga țară, MADR nu mai zice nimic în ultima perioadă. Proiectul inițial, prin care acestora urma să le fie acordate despăgubiri în valoare de 80% din producția de grâu, porumb și floarea-soarelui pierdută ca urmare a secetei, se pare că a fost abandonat de Guvern. Surse apropiate MADR ne-au dezvăluit și raționamentul abandonării acestei măsuri: „Marii fermieri, care exportă o bună parte din producție, își vor recupera oricum pierderile suferite, prin creșterea prețurilor la cereale, creștere înregistrată deja la toate busele internaționale“. Într-ade­văr, prețul grâului și al po­rumbului a crescut substanțial în ultimele săptamâni, atât la bursele europene, cât și la bursa din Chicago, SUA. De exemplu, la Chicago, prețul minim al grâului pentru contracte cu scadență în iulie 2013 este, în aceste zile, de 307,50 dolari tona, iar la cele cu scadență în mai 2013 a atins deja 350 de dolari tona. „Acum, ni se promite o măsură alternativă, ca o favoare care ne-ar fi acordată, și anume, că vom primi în avans, adică din această toamnă, întregul sprijin direct pe suprafață pentru anul agricol 2012-2013, din câte am auzit în valoare de circa 176 de euro pe hectar, dar să vedem dacă nu cumva se vor răzgândi din nou“, ne-a declarat Culiță Tărâță, unul dintre cei mai mari fermieri din România.
Acesta a ținut să reitereze ideea că „singura soluție viabilă și pe termen lung pentru contracararea efectelor secetei, care se va manifesta tot mai frecvent în anii următori, rămâne reabilitarea sistemului național de irigații“. În legătură cu reabilitarea sistemului de irigații, ministrul agriculturii, Daniel Constantin, a declarat zilele trecute: „Am depus o solicitare pentru finanțarea acestui proiect important la Comisia Europeană, şi vreau să vă spun că există un acord de principiu ca, de la 1 ianuarie 2014,  să începem reabilitarea sistemului de irigaţii din România. Mă refer aici la sistemul de irigaţii din proprietatea ANIF, care poate deservi 800.000 de hectare. Nu putem veni an de an cu compensaţii financiare de la bugetul de stat sau cu acele alocaţii financiare, ci trebuie să rezolvăm problema de fond, şi anume, refacerea sistemului de irigaţii. Dacă am fi avut un sistem de irigaţii funcţional, anul acesta nu am fi fost puşi în situaţia de a da zeci sau chiar sute de milioane de euro despăgubiri“.

Nu putem veni an de an cu compensaţii financiare de la bugetul de stat, ci trebuie să rezolvăm problema de fond, şi anume, refacerea sistemului de irigaţii.
Daniel Constantin, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.