Conform sursei citate, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,8%, până la 81,771 miliarde de lei. La 30 aprilie 2014, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 6,2% (4,9 % în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2013.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 0,4%, până la 57,6 miliarde de lei. La 30 aprilie 2014, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 12,9% (11,5% în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2013.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 0,8%, până la nivelul de 75,66 miliarde de lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,9 %, până la 17 miliarde de euro).

Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 4,2% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 1,2%); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 3,2% (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,2 %), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 6% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 3%).

Sursa: Agerpres