Este vorba de prezentatoare Gențiana Coman de la B1TV care a decis vineri să renunțe pentru moment la televiziune. După 10 ani petrecuți la postul tv, aceasta scrie într-o postare pe Facebook că a decis să iasă din viața de jurnalist.

În postare aceasta le mulțumește colegilor pentru profesionalismul lor, chiar dacă uneori a fost dificilă și „incomodă” pentru aceștia.

Cu toate că a decis să plece se pare că este doar pentru moment, după cum precizează jurnalista și le transmite tuturor un mesaj de „pe curând”.

„𝖫𝖺 𝖼𝖺𝗉ă𝗍𝗎𝗅 𝖺 𝟣𝟢 𝖺𝗇𝗂 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖼𝗅𝖺𝗌𝗂𝖼𝖺 𝖿𝗈𝗋𝗆𝗎𝗅ă:”𝖡𝗎𝗇 𝗀ă𝗌𝗂𝗍 𝗅𝖺 ș𝗍𝗂𝗋𝗂!”, 𝖺𝗆 𝖽𝖾𝖼𝗂𝗌 𝗌ă 𝗂𝖾𝗌 𝖽𝗂𝗇 𝗏𝗂𝖺ț𝖺 𝖽𝖾 𝗃𝗎𝗋𝗇𝖺𝗅𝗂𝗌𝗍 ș𝗂 𝗌ă 𝗆ă 𝖽𝖾𝗌𝗉𝖺𝗋𝗍 𝖽𝖾 𝗅𝗈𝖼𝗎𝗅 î𝗇 𝖼𝖺𝗋𝖾 𝖺𝗆 𝖺𝗏𝗎𝗍 ș𝖺𝗇𝗌𝖺 𝖽𝖾 𝖺 𝗆ă 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺 𝗇𝗎 𝖽𝗈𝖺𝗋 𝖼𝖺 𝗈𝗆, 𝖼𝗂 𝗆𝖺𝗂 𝖼𝗎 𝗌𝖾𝖺𝗆ă 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅. 𝖠𝗂𝖼𝗂 𝗆ă 𝗈𝗉𝗋𝖾𝗌𝖼! 𝖢𝖾𝗅 𝗉𝗎ț𝗂𝗇 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍…

𝖠𝗆 𝗂𝗎𝖻𝗂𝗍 𝖽𝗂𝗇 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖺 𝗌𝖾𝖼𝗎𝗇𝖽ă 𝖼𝖾𝖾𝖺 𝖼𝖾 𝖺𝗆 î𝗇𝗏ăț𝖺𝗍 𝗌ă 𝖿𝖺𝖼 𝖼𝗎 𝖽𝖾𝗆𝗇𝗂𝗍𝖺𝗍𝖾 ș𝗂 𝖽𝖾𝗏𝗈𝗍𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍. 𝖭𝗎-𝗆𝗂 𝗉𝖺𝗋𝖾 𝗋ă𝗎 𝖺𝖻𝗌𝗈𝗅𝗎𝗍 𝖽𝖾𝗅𝗈𝖼 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝗍𝗈𝖺𝗍𝖾 𝖾𝖿𝗈𝗋𝗍𝗎𝗋𝗂𝗅𝖾 𝖽𝖾𝗉𝗎𝗌𝖾, 𝗂𝗇𝖽𝗂𝖿𝖾𝗋𝖾𝗇𝗍 𝖼â𝗍 𝖽𝖾 𝗀𝗋𝖾𝗎, 𝗌𝗍𝗋𝖾𝗌𝖺𝗇𝗍 𝗈𝗋𝗂 𝗂𝗆𝗉𝗈𝗌𝗂𝖻𝗂𝗅 𝗆𝗂 𝗌-𝖺 𝗉ă𝗋𝗎𝗍, 𝗎𝗇𝖾𝗈𝗋𝗂. 𝖠𝖻𝗂𝖺 𝖺𝗌𝗍𝖺 𝖾 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾𝖺 𝖼𝖾𝖺 𝗆𝖺𝗂 𝖿𝗋𝗎𝗆𝗈𝖺𝗌ă.

𝖠𝗆𝗂𝗇𝗍𝗂𝗋𝗂𝗅𝖾 𝗉𝖾 𝖼𝖺𝗋𝖾 𝗅𝖾 𝗏𝗈𝗂 𝗉𝗎𝗋𝗍𝖺 𝖼𝗎 𝗆𝗂𝗇𝖾 𝖽𝖾 𝖺𝗂𝖼𝗂 î𝗇𝖺𝗂𝗇𝗍𝖾 𝗌𝗎𝗇𝗍 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝖼𝖾, 𝗂𝖺𝗋 𝗅𝖾𝗀ă𝗍𝗎𝗋𝗂𝗅𝖾 𝗎𝗆𝖺𝗇𝖾 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗍𝖾 𝖽𝖾-𝖺 𝗅𝗎𝗇𝗀𝗎𝗅 𝗏𝗋𝖾𝗆𝗂𝗂, 𝗇𝗂𝗆𝖾𝗇𝗂 ș𝗂 𝗇𝗂𝗆𝗂𝖼 𝗇𝗎 𝗅𝖾 𝗏𝖺 𝗉𝗎𝗍𝖾𝖺 𝗌𝖼𝗁𝗂𝗆𝖻𝖺 𝗏𝗋𝖾𝗈𝖽𝖺𝗍ă. 𝖣𝗋𝖺𝗀𝗂 𝖼𝗈𝗅𝖾𝗀𝗂, 𝗏ă 𝗌𝗎𝗇𝗍 𝗋𝖾𝖼𝗎𝗇𝗈𝗌𝖼ă𝗍𝗈𝖺𝗋𝖾 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝗂𝗌𝗆𝗎𝗅 𝖽𝖾 𝖼𝖺𝗋𝖾 𝖺ț𝗂 𝖽𝖺𝗍 𝖽𝗈𝗏𝖺𝖽ă î𝗇 𝖺𝖼𝖾𝖺𝗌𝗍ă 𝖿𝗋𝗎𝗆𝗈𝖺𝗌ă 𝖽𝖾𝖼𝖺𝖽ă, 𝖿𝖾𝗋𝗆𝗂𝗍𝖺𝗍𝖾𝖺 ș𝗂 𝗉𝖾𝗋𝗌𝖾𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇ț𝖺 𝗉𝖾 𝖼𝖺𝗋𝖾 𝖺ț𝗂 î𝗇𝗀ă𝖽𝗎𝗂𝗍 𝗌ă 𝗈 𝖺𝗏𝖾ț𝗂, 𝗈𝗋𝗂𝖼â𝗍 𝖽𝖾 𝖽𝗂𝖿𝗂𝖼𝗂𝗅ă ș𝗂 “𝗂𝗇𝖼𝗈𝗆𝗈𝖽ă” 𝖺𝗆 𝖿𝗈𝗌𝗍 𝗎𝗇𝖾𝗈𝗋𝗂, 𝖽𝖾 𝗆𝗎𝗅𝗍𝖾 𝗈𝗋𝗂… 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝗏𝗈𝗂. 🙂 𝖥𝖺𝗉𝗍𝗎𝗅 𝖼ă 𝖺𝗆 𝖺𝗏𝗎𝗍 𝗈𝗇𝗈𝖺𝗋𝖾𝖺 𝖽𝖾 𝖺 𝗏ă 𝖼𝗎𝗇𝗈𝖺ș𝗍𝖾 𝗉𝖾 𝖿𝗂𝖾𝖼𝖺𝗋𝖾 î𝗇 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾, 𝗆ă 𝖿𝖺𝖼𝖾 𝗌ă 𝗎𝗇 𝗈𝗆 𝗏𝖺𝗅𝗈𝗋𝗈𝗌.

𝖲ă 𝗌𝗉𝗎𝗂 𝗅𝖺 𝗋𝖾𝗏𝖾𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗎𝗇𝗈𝗋 𝗈𝖺𝗆𝖾𝗇𝗂 𝖽𝗋𝖺𝗀𝗂, 𝗇𝗎 𝖾𝗌𝗍𝖾 𝗇𝗂𝖼𝗂𝗈𝖽𝖺𝗍ă 𝗎ș𝗈𝗋, 𝖺ș𝖺 𝖼ă 𝗏𝗈𝗂 𝗌𝗉𝗎𝗇𝖾 𝗎𝗇 𝗌𝖺𝗅𝗎𝗍 𝗍𝗂𝗆𝗉𝗎𝗋𝗂𝗎 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝖽𝖺𝗍𝖺 𝗏𝗂𝗂𝗍𝗈𝖺𝗋𝖾 𝖼â𝗇𝖽 𝗇𝖾 𝗏𝗈𝗆 𝗋𝖾𝗏𝖾𝖽𝖾𝖺, 𝗂𝗇𝖽𝗂𝖿𝖾𝗋𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝖼𝗂𝗋𝖼𝗎𝗆𝗌𝗍𝖺𝗇ț𝖾: “𝖯𝖾 𝖼𝗎𝗋â𝗇𝖽!” ș𝗂…𝗆𝖺𝗂 𝗂𝗆𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗇𝗍 𝖽𝖾𝖼â𝗍 𝖺𝗍â𝗍: 𝖬𝖴𝖫Ț𝖴𝖬𝖤𝖲𝖢 𝖯𝖤𝖭𝖳𝖱𝖴 𝖳𝖮𝖳!!!! 𝖬𝖴𝖫Ț𝖴𝖬𝖤𝖲𝖢 𝖡𝟣𝖳𝖵!”, a anunțat Gențiana Coman vineri.