"Evoluţia contului curent este preocupantă, deoarece deficitul înregistrat în România este cel mai ridicat dintre ţările UE, unele ţări din regiune şi-au îmbunătăţit şi mai vizibil poziţia contului curent în anul 2011, evoluţiile economice din zona euro nu sunt favorabile continuării creşterii exporturilor într-un ritm susţinut şi nivelul deficitului din România se situa în anul anterior uşor peste pragul de semnal stipulat în noul cadru de supraveghere macroprudenţială implementat în UE", scrie în Raportul asupra stabilităţii financiare pentru 2012.

Este posibil ca în contextul fenomenului de dezintermediere financiară manifestat la nivel european, accesul companiilor româneşti net exportatoare la surse externe să se diminueze, recurgerea într-o măsură mai mare la finanţarea oferită de băncile autohtone având, conform BNR, efecte pozitive în direcţia reluării creditării şi a îmbunătăţirii indicatorilor prudenţiali ai băncilor.

Deficitul de cont curent a înregistrat o reducere de 35,4% în perioada ianuarie-iulie 2012, faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, sugerând că este posibil ca ponderea indicatorului în PIB să ajungă sub nivelul de 4% până la finele anului 2012, conform BNR.

‘Majorarea exporturilor a produs efecte favorabile asupra economiei reale, atât prin canalul direct, cât şi prin intermediul lanţurilor de producţie, firmele net exportatoare având o contribuţie în creştere la formarea valorii adăugate brute a companiilor nefinanciare (16,5% în 2011 faţă de 12,4% în 2010). Contribuţia relativ importantă pentru economie a firmelor net exportatoare nu are un echivalent în cadrul sectorului bancar românesc, ceea ce reprezintă un potenţial de explorat pentru băncile autohtone. Firmele net exportatoare se finanţează în special din străinătate, în proporţie de circa 68% din îndatorarea totală la finele lunii iunie 2012, iar volumul creditelor contractate de la băncile autohtone reprezintă 9,1% din totalul creditului acordat companiilor nefinanciare’, potrivit Raportului BNR.

Banca Naţională precizează că potenţarea rolului balanţei serviciilor în diminuarea dezechilibrului extern este o altă provocare. Comparativ cu ţările din regiune, balanţa serviciilor deţine o poziţie modestă în contul curent al României, inclusiv prin comparaţie cu ţările din regiune şi există un potenţial nefructificat de majorare a acestei contribuţii.
Sursa: Agerpres