"În perioada ianuarie – august 2017, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4,043 miliarde de euro, comparativ cu 2,653 miliarde de euro în perioada ianuarie – august 2016; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,433 miliarde de euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 146 milioane euro, balanţa veniturilor primare s-a încheiat cu un deficit mai mic cu 113 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 216 milioane euro", se spune într-un comunicat al BNR

În perioada ianuarie – august 2017, datoria externă totală a crescut cu 1,167 miliarde de euro. 

Datoria externă pe termen lung a însumat 69,527 miliarde de euro la 31 august 2017 (73,9% din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,2% faţă de 31 decembrie 2016. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la 31 august 2017, nivelul de 24,550 miliarde de euro (26,1% din totalul datoriei externe), în creştere cu 5,5% faţă de 31 decembrie 2016", se arată în document. 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 21,1% în perioada ianuarie – august 2017, comparativ cu 30% în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii, la 31 august 2017, a fost de 5,9 luni, faţă de 6,3 luni la 31 decembrie 2016. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2017 a fost de 86,2%, comparativ cu 90,5% la 31 decembrie 2016.
 AGERPRES