E important de precizat că, din luna mai până în prezent, deficitul bugetar pare că a îngheţat la 1,1%-1,2% din PIB. În luna mai, pe primele cinci luni din an, deficitul bugetar era de peste 7,2 miliarde lei, respectiv 1,19% din PIB.
Pentru întregul an 2012, deficitul bugetului general consolidat a fost agreat de guvernanţi cu instituţiile financiare internaţionale la 13,66 miliarde lei, respectiv 2,2% din PIB.
Pe de-o parte, veniturile totale au avansat cu 7,2%, până la 159,4 miliarde lei, iar pe partea cealaltă, cheltuielile totale au crescut cu 2,9%, până la 166,6 miliarde lei. Veniturile, acestea au ajuns să reprezinte 26,2 % din PIB, iar cheltuielile – 27,4% din PIB.
Principalele evoluţii pe partea veniturilor
Veniturile fiscale au înregistrat în termeni nominali o creştere cu 9,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, evoluţii favorabile înregistrându-se la impozit pe venit (+12,2%), taxa pe valoarea adăugată (+7,2%), accize (+7,3%), impozit pe profit (+6,8%), venituri nefiscale(+5,1%).

 Veniturile din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut, de asemenea, semnificativ datorită colectării începând cu anul 2012 a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii conform OUG nr. 77/2011.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent în cazul veniturilor din impozite şi taxe pe proprietate (+3,1 %) şi venituri nefiscale (+12,4%).

Contribuţiile de asigurări au fost în sumă de 42,8 miliarde lei, în creştere cu 3,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate din resurse  publice au fost de 5,8 miliarde lei, în creştere cu 60,9% la bugetul de stat şi cu 18,1% la bugetele locale, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Principalele evoluţii pe partea cheltuielilor
    
S-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă din anul 2011, în principal, la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 27,4%, dobânzi cu 23,5%, bunuri şi servicii cu 10,3%.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut la administraţiile locale precum şi la fondul naţional de sănătate ca urmare a plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente.

Cheltuielile de personal au crescut cu 4,7%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea înregistrându-se, în principal, datorită majorării cu 8% a salariilor personalului bugetar care se reflectă în buget începând cu luna iulie 2012.   

Cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 25,8 miliarde lei (4,3% din PIB), crescând în termeni nominali cu 3,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului  precedent.