Astfel, la RATB vor fi tăiaţi banii pentru modernizarea peroanelor de pe traseul liniei de tramvai 41 şi pentru reactivarea şi modernizarea autobazei Giurgiului (obiectiv pentru care vor fi alocaţi în acest an 1,2 milioane lei).

În ceea ce priveşte RADET, se vor reduce sumele pentru finalizarea modernizării tuturor punctelor termice aflate în exploatarea regiei (de la 11 milioane de lei la două milioane de lei), pentru diverse maşini şi echipamente (de la 22,6 milioane lei la 12,1 milioane lei) şi pentru modernizarea reţelelor termice secundare aferente unui număr de 62 puncte termice şi 21 centrale termice.

Tot în baza rectificării, Centrului cultural Expo Arte, înfiinţat prin hotărârea Consiliului General din 14 iunie, îi va fi alocat un buget de 3,1 milioane lei.

De asemenea, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale a solicitat rectificarea bugetului propriu şi a bugetului unor spitale atât la venituri cât şi la cheltuieli. Astfel, bugetele spitalelor se vor majora cu 26,1 milioane lei pe seama sumelor primite din bugetul Fondului Naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale, a veniturilor din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat şi a subvenţiilor de la bugetul local.