Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis în cadrul completului de luni, care a vizat dezlegarea unor chestiuni de drept, că Legea pensiilor nu exclude dreptul de opțiune al pensionarului de invaliditate între pensia de invaliditate și cea anticipată parțială, atunci când condițiile sunt îndeplinite.

ÎCCJ a luat o decizie importantă cu privire la pensiile din România

„În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 82 alin. (1), prin raportare la cele ale art. 79 alin. (1) lit. c) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu este exclusă existenţa unui drept de opţiune între pensia de invaliditate şi pensia anticipată parţială la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie”, a conchis ÎCCJ.

Amintim că decizia ÎCCJ a venit după o sesizare prin care i s-a cerut să se pronunțe dacă prevederile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 exclud existenţa unui drept de opţiune între pensia de invaliditate şi pensia anticipată parţială la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie, prin raportare la dispoziţiile art. 79 alin. (1) lit. c şi art. 65 alin. (1) din aceeași lege.

Trebuie menționat că decizia ÎCCJ este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial.

Pensionarul are opțiunea să aleagă atunci când îndeplinește condițiile din lege

Amintim că pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, potrivit Legii pensiilor.

Totodată, pensionarii de invaliditate care au vârsta mai mică cu până la cinci ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare nu mai sunt supuşi revizuirii medicale.

Pensie anticipată parțială se cuvine persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Sunt vizate și persoanele care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că pensionarul de invaliditate are opțiunea să aleagă între menținerea pensiei de invaliditate și statutul de pensionar anticipat parțial, în cazul în care a îndeplinit condițiile din lege pentru pensionare anticipată parțială.