Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informează persoanele interesate asupra faptului că, prin Hotărârea nr. 16 din 10.05.2021, Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA a aprobat următoarele:

Alegerea domnului VĂDUVA PETRU ION, membru al Consiliului de Administrație, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, pentru o perioada de 4 luni;

Desemnarea domnului STERIAN ION în calitate de Director General provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni;

Desemnarea domnului LUPEAN MARIUS VASILE în calitate de Director Financiar provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni.

Cine este directorul general al Transgaz

La începutul lunii ianuarie, numele lui Sterian Ion apărea în presă într-un context important. Mai exact, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA anunța că s-a înscris în a doua etapă a vaccinării anti COVID. Prima persoană vaccinată a fost chiar Directorul General, Ion Sterian.

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, ca urmare a deciziei conducerii generale a companiei, a fost înregistrată în calitate de persoană juridică pentru grupa 2 de vaccinare împotriva COVID-19, categoria C4 – personal din sectorul economic vital, astfel cum este prevăzut în HG nr.1031/2020 privind aprobarea strategiei de vaccinare împotriva COVID 19 în România, se arată într-un comnicat transmis de instituție.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale și dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

De menționat este faptul că 4100 de angajați ai companiei și-au declarat acordul pentru a fi vaccinați.