Prin acest mecanism, primăriile din țară pot accesa, în cursul acestui an, împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate la Trezorerie, în limita sumei de 800 de milioane de lei. În luna martie, când a fost adoptată această ordonanță, limita era stabilită la 500 mil. lei. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

Guvernul își justifică decizia prin faptul că răspunde, astfel, solicitării Asociației Municipiilor din România, condusă de Robert Negoiță, și că stimulează atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor locale de infrastructură: apă-canalizare, școli, spitale, drumuri.

Împrumuturile se acordă cu o rată de dobândă fixă pe toată durata de derulare, calculată în funcție de ROBOR la 3 luni, comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă, în funcţie de scadenţa împrumuturilor. Dobânzile sunt micșorate cu câte 0,5 puncte procentuale față de decizia din martie.

Marja se stabileşte astfel:

  • 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;
  • 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;
  • 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;
  • 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani,inclusiv.

Perioada de rambursare este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral. Rambursarea se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi. Termenul-limită de depunere a documentelor este 29 noiembrie 2018.

Primăriile pot depune documentația la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, pentru a fi transmisă Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

În plus, primăriile care nu-şi pot plăti angajaţii pentru că au mărit lefurile, dar al căror buget înregistrează excedent, vor putea folosi aceşti bani pentru acoperirea diferenţei.