România a solicitat Consiliului UE menţinerea deductibilităţii a 50% din TVA aferentă cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de autovehicule, precum și TVA aferentă cheltuielilor legate de astfel de vehicule, inclusiv combustibil, atunci când nu sunt utilizate exclusiv în scopuri profesionale.

Consiliul UE a aprobat cererea prin Decizia (UE) nr. 2015/156 care prelungeşte perioada de valabilitate a Deciziei 2012/232/UE de autorizare a României în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.       

Saga deducerilor din ultimii cinci ani

Odată cu modificarea Codului fiscal, în 2009, nu s-a mai putut deduce TVA la achiziţia de maşini (vehicule rutiere motorizate destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane cu o greutate maximă autorizată de 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 locuri), fiind prevăzute totuşi unele excepţii.

După doi ani, Codul fiscal a fost modificat din nou, limita de deductibilitate fiind stabilită la 50%. Tot atunci au fost incluse cheltuielile cu combustibilul şi deductibilitatea de 50% din TVA aferentă valorii reziduale în cazul operaţiunilor de leasing.

Prevederile în vigoare şi azi

În 2012, au fost aduse noi modificări prin ordonanţă de urgenţă, aflate în vigoare şi astăzi. Astfel, Codul fiscal prevede acum că se poate deduce 50% din TVA aferentă cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de autovehicule, precum și TVA aferentă cheltuielilor legate de astfel de vehicule, inclusiv combustibil, atunci când vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopuri profesionale. Din 2012, deducerea de 50% a TVA s-a extins si asupra leasingului.

Din acelaşi an, deducerea TVA este integrală pentru: vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat; utilizate de agentii de vânzări şi de achizitii; pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv taximetrie şi şcoli de şoferi, pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operaţional; utilizate ca mărfuri în scop comercial.
Cu prilejul modificării din 2012 a fost prevăzută şi deducerea integrală a TVA dacă maşina este folosită exclusiv pentru desfăşurarea activităţii economice, dovada fiind prezentarea foilor de parcurs.