Mugur Isărescu susține, în scrisoarea adresată Camerei Deputaților, că prevederile proiectului de lege referitor la condiţiile de pensionare conduc la imposibilitatea exercitării mandatului acordat de către o parte dintre membrii Consiliului de administraţie al BNR.

„Prevederile proiectului de LEGE privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare, în forma actuală, conduc la imposibilitatea exercitării mandatului acordat, pe întreaga sa durată, de către o parte dintre membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României”, a scris Guvernatorul BNR Mugur Isărescu, într-o scrisoare adresată preşedintelui Camerei Deputaţilor Ludovic Orban.

Isărescu a arătat că proiectul aprobat în şedinţa de Guvern din data de 9 iunie 2021 are un impact semnificativ în ceea ce priveşte exercitarea mandatului de către membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi, implicit, a desfăşurării activităţii la nivelul BNR.

Ce vrea Isărescu

“Din analiza prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (1)2 din proiectul de lege rezultă că persoanele care îşi desfaşoară activitatea în baza unui act de numire în funcţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, astfel cum este cazul membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, atât cele care îndeplinesc condiţiile de pensionare, cât şi cele care, la data intrării în vigoare a legii, au şi calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii/sistemului pensiilor militare de stat/beneficiari ai pensiilor de serviciu o pot face numai până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Excepţiile prevăzute la art.64 din propunerea de act normativ se referă numai la suspendarea plăţii pensiei, precum şi la încetarea de drept a actului de numire în funcţie, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de la art.3″, a spus el.

Proiectul de lege nu cuprinde prevederi referitoare la persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui act de numire în funcţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, şi care au împlinit vârsta de 70 de ani anterior intrării în vigoare a legii. Lipsa acestor prevederi pot conduce la interpretarea că, în cazul acestora, actul de numire în funcţie încetează de drept la data intrării în vigoare a legii, cu menţiunea că încetarea de drept produce efecte anterior expirării perioadei prevăzute în cuprinsul actului de numire în funcţie.

Isărescu a explicat că prin acest proiect de lege privind interzicerea cumului pensiei cu salariul se instituie regula potrivit căreia persoanele care îşi desfaşoară activitatea în baza unui act de numire în funcţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, îşi pot desfaşura activitatea numai până la data intrării în vigoare a legii, dacă au împlinit vârsta de 70 de ani sau până la împlinirea vârstei de 70 de ani, dacă aceasta se produce ulterior intrării în vigoare a legii.

„Nefiind prevăzută în proiectul de lege nicio excepţie de la regulă, aceasta este aplicabilă şi membrilor Consiliului de administraţie a1 Băncii Naţionale a României, în funcţie la momentul intrării în vigoare a legii, ceea ce conduce la imposibilitatea exercitării mandatului acordat, pe întreaga sa durată, de către o parte dintre membrii Consiliului de administraţie a1 Băncii Naţionale a României.”, a mai scris guvernatorul BNR.