Influenţa determinantă asupra majorării soldului contului curent a avut-o balanţa transferurilor curente, care a înregistrat un sold mai mic cu 31,5%  faţă de perioada ianuarie-octombrie 2009.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-octombrie 2010 a fost finanţat în proporţie de 43,4 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 2,14 miliarde euro (comparativ cu 2,9 miliarde euro în perioada ianuarie-octombrie 2009), din care participaţiile la capital au însumat 1,4 miliarde euro, iar creditele intra-grup 711 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 31 octombrie a.c. de 71,3 miliarde euro (79,8 la sută din total datorie externă), în creştere cu  8,4 la sută faţă de 31 decembrie 2009. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2010 nivelul de 18 miliarde euro (20,2 la sută din total datorie externă), mai mare cu 17,1 la sută faţă de 31 decembrie 2009. La sfârșitului anului trecut, datoria externă a României era de 81,2 miliarde euro, iar în octombrie anul acesta, de 89,3 miliarde euro.