2019 comparativ cu Legea inițială

Veniturile bugetare au fost ajustate cu 21,5 miliarde de lei astfel:

  • 6,1 miliarde de lei venituri fiscale
  • 5,8 miliarde de lei contribuții asigurări sociale
  • 1,2 miliarde de lei venituri nefiscale
  • 8,4 miliarde de lei fonduri UE

2019 comparativ cu 2018

Veniturile bugetare se reduc marginal ca pondere în PIB (-0,1 pp) astfel:

  • 0,4 pp contribuții de asigurări
  • 0,1 pp venituri fiscale
  • 0,4 pp fonduri UE
  • 0,3 pp venituri nefiscale
  • 0,1 pp altele

Cheltuieli

Cheltuieli 2019 comparativ cu Legea

Cheltuielile bugetare se ajustează cu -1,5 mld lei astfel:
+5,1 mld lei asistență socială
+4,2 mld lei bunuri si servicii
-1,2 mld lei dobânzi
-6,3 mld lei investiții
-3,3 mld lei altele

Cheltuieli 2019 comparativ cu 2018

Cheltuielile bugetare în creștere ca pondere în PIB (+1,7 pp) astfel:
+1,2 pp cheltuieli permanente (personal șiasistență socială)
+0,6 pp investiții
+0,4 pp bunuri și servicii
-0,2 pp dobânzi
-0,3 pp altele

Investițiile publice 43,6 mld lei în 2019 (4,2% din PIB), în creștere cu 0,6pp față de 2018.

• Realizate preponderent în nov-dec (38,5% din investițiile anuale) – în contul lucrărilor efectuate în perioada anterioară

• Creșterea a fost determinată în principal de investițiile finanțate din fonduri naționale (+0,4 pp)

Deficit în creștere cu 0,2 puncte procentuale din PIB față de ținta stabilită prin ultima rectificare
bugetară (4,4% din PIB):

• Încasări mai mici cu 1,3 mld lei din dividende suplimentare de la companii naționale
• 0,91 mld lei pentru stingerea obligațiilor financiare rezultate din hotărârea arbitrală nr. ARB/05/20
• Cheltuieli suplimentare de 1,3 mld lei în luna decembrie (cheltuieli de capital și de funcționare la unitățile
administrativ-teritoriale)