Guvernul României a adoptat memorandumul pentru deblocarea posturilor din Educaţie

Potrivit spuselor sale, pentru Educaţie, pentru Sănătate sunt exceptate şi aceste reguli nu se aplică în ceea ce priveşte ocuparea funcţiilor vacante. Dan Cărbunaru a precizat, totodată, că Guvernul Ciucă a aprobat acest memorandum de exceptare de la prevederile incluse în Ordonanţa 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, dar şi completarea şi modificarea unor acte normative, în acest fel fiind aprobată organizarea de concursuri pentru a ocupa posturile vacante sau temporar vacante din instituţiile de învăţământ superior şi instituţiile de învăţământ preuniversitar pentru anul în curs.

În plus, memorandumul prevede și organizarea unor concursuri pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare didactică, auxiliară şi nedidactice, cât şi a funcţiilor de conducere vacante ori temporar vacante la instituţiile de învăţământ superior. Din această categorie fac parte şi posturile din structuri din subordinea Ministerului Educaţiei şi care deservesc învăţământul universitar, adică cluburile sportive universitare sau bibliotecile centrale universitare.

Potrivit spuselor sale, toate posturile didactice, didactic-auxiliare şi posturile de cercetare vor fi scoase la concurs între 1 septembrie – 31 decembrie la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, neimplicând alocaţii bugetare suplimentare.

„În ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, pentru anul în curs, memorandumul prevede organizarea de concursuri pentru a ocupa posturile didactice vacante sau rezervate din învăţământul preuniversitar, concursul organizat la nivel naţional, sesiunea 2023, aflat în derulare, concursuri organizate la nivel judeţean sau în Bucureşti, sesiunea anului în curs, şi concursurile pentru ocuparea posturilor didactice de predare care sunt vacantate pe parcursul anului şcolar 2023 – 2024, organizate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv în centrele judeţene de resurse sau asistenţă psihopedagogică, case ale corpului didactic, cluburi sportive şcolare, palate sau cluburi ale copiilor.

Este valabilă această decizie şi pentru concursurile sau examenele care vizează ocuparea de posturi didactice auxiliare şi nedidactice vacante sau temporar vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar, inclusiv din centrele judeţene de resurse şi asistenţă psihopedagogică. De asemenea, o a treia categorie vizează concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat”, a declarat Dan Cărbunaru la finalul ședinței de guvern de miercuri, 17 mai 2023.

Câte posturi sunt finanțate din bugetul de stat?

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educaţiei, există 293.855 de posturi finanţat din bugetul de stat în sistemul de învăţământul preuniversitar de stat.

„Numărul maxim de posturi finanţat din bugetul de stat pentru sistemul preuniversitar de stat, învăţământul de masă este de 274.752, în timp ce numărul maxim de posturi finanţat prin bugetul Ministerului Educaţiei pentru învăţământul special este de 19.103. Diferenţa celor 3.245 de posturi va fi utilizată pentru a înfiinţa şi funcţiona servicii de educaţie timpurie complementară începând cu următorul an şcolar”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Guvernului României.