'În exerciţiul bugetar al anului 2013, cu ocazia verificărilor efectuate în anul 2014, s-au constatat 11.160 de cazuri de abateri, faţă de 10.239 de cazuri constatate pentru exerciţiul bugetar al anului 2012. Principalele cauze care au condus la producerea abaterilor menţionate au constat în nerespectarea reglementărilor legale privind procedurile fiscale, respectiv nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea unor venituri bugetare, sau nerespectarea procedurilor de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare în cazul producerii prejudiciilor', se menţionează în raport.

Impactul asupra veniturilor bugetare şi al plăţilor efectuate din bugetele publice a fost, în anul 2014, de 5,09 miliarde lei din care venituri nestabilite şi neîncasate de 2,7 miliarde lei, constatate în 4.650 de cazuri, şi prejudicii de 2,37 miliarde lei constatate în 6.510 cazuri.

Nivelul abaterilor financiar-contabile a crescut în anul 2014 cu 5,7 miliarde lei faţă de cel stabilit pentru anul 2013.

AGERPRES