Coridorul Nord-Sud constă dintr-o serie de proiecte de infrastructură energetică legate între ele şi care ar putea conecta pieţele din centrul Europei, atât între ele, cât şi cu cele din vestul Europei. În ceea ce priveşte transportul de gaz, coridorul va stabili o reţea de conducte şi interconectori de la Marea Baltică la cea Adriatică. 

În aceeaşi regiune, coridorul va extinde reţeaua de conducte de ţiţei existentă şi va crea o nouă conexiune care va permite transportul ţiţeiului via Marea Baltică şi Adriatică, spre ţările din Europa Centrală. Pentru sectorul electric, coridorul va implementa linii de transmisie de înaltă tensiune pentru a conecta Statele Baltice cu celelalte ţări, inclusiv Polonia, se precizează în raportul citat. 

,,Credem ca acest coridor trebuie realizat bucată cu bucată, în măsura în care cererea şi oferta se dezvoltă pe pieţele relevante. Această abordare va permite proiectelor să fie implementate răspunzând nevoilor pieţei, cu acces la finanţare prin intermediul autorităţilor de reglementare naţionale, folosind fonduri şi instrumente financiare destinate acestui scop', a declarat Pawel Olechnowicz, preşedintele Central Europe Energy Partners (CEEP). 

Această infrastructură va reprezenta coloana vertebrală a Europei Centrale conform experţilor şi va consolida securitatea energetică a regiunii. 

Raportul 'Making it happen. Paving the way for the Central European North-South Infrastructure Corridor' a fost prezentat în cadrul unei dezbateri ce a avut loc în Krynica, Polonia. Autorii raportului au subliniat că implementarea componentelor cheie ale acestui coridor până în 2020 ar trebui să fie un angajament comun al Comisiei Europene, guvernelor naţionale, operatorilor sistemelor de transmisie şi organismelor de finanţare.

AGERPRES