La presiunea mediului de afaceri, dar și la recomandarea Comisiei Europene, sistemul de TVA la încasare a fost modificat, acesta devenind opțional începând cu data de 1 ianuarie 2014, iar termenul de 90 de zile prevăzut pentru colectarea taxei a fost eliminat. În aceste condiții, va fi interesant de văzut câte societăți vor decide să aplice în continuare sistemul de TVA la încasare și câte vor dori să părăsească acest sistem.  Având în vedere dificultățile practice de administrare pe care le-a creat aplicarea acestui sistem, atât pentru societățile din cadrul sistemului, cât și pentru cele din afara acestuia, este de așteptat ca o mare parte a celor eligibile pentru aplicarea sistemului să opteze pentru părăsirea acestuia. Totuși, nu trebuie pierdut din vedere faptul că eliminarea termenului de 90 de zile pentru colectarea taxei, care a reprezentat unul dintre principalele impedimente ale aplicării sistemului, ar putea constitui un argument pentru rămânerea în cadrul sistemului.   

Tranzacții între persoane afiliate

Anul trecut autoritățile fiscale române au decis implementarea unor reglementări specifice cu privire la ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul tranzacțiilor efectuate între persoane afiliate. De fapt, aceste reglementări aduc clarificări importante cu privire la situațiile care pot conduce la ajustarea TVA și, astfel, evitând situațiile în care autoritățile fiscale ar fi tentate să ajusteze TVA aferentă tranzacțiilor efectuate între părți afiliate bazându-se doar pe faptul că prețul acestor tranzacții nu ar reflecta valoarea de piață a acestora. Legat de acest aspect, trebuie menționat faptul că, nu de puține ori, în practică analiza tranzacțiilor dintre părțile afiliate și solicitarea dosarului prețurilor de transfer de către organele de inspecție fiscală au constituit un motiv de amânare nejustificată a rambursărilor de TVA. De aceea, odată cu introducerea acestor reguli clare în Codul fiscal sperăm că și practica organelor de inspecție fiscală se va modifica în mod corespunzător.   

Regulile de ajustare a TVA

Până anul trecut, ca regulă generală, contribuabilii aveau obligația legală de a proceda la ajustarea TVA aferentă bunurilor distruse, cu excepția situațiilor de calamități naturale și/sau a cazurilor de forță majoră. Aceste reglementări au fost modificate, și astfel, acum, situațiile care permit contribuabililor să nu procedeze la ajustarea TVA aferentă bunurilor distruse au fost extinse astfel încât să includă, pe lângă cazurile de calamități naturale și/sau de forță majoră, orice situație în care distrugerea bunurilor are cauze economice obiective, și acest lucru poate fi dovedit cu documente corespunzătoare. În practică, dificultățile care vor apărea vor fi legate în principal de documentele pe care societățile le vor putea pune la dispoziția organelor de inspecție fiscală și, desigur, în ce măsură acestea vor fi considerate suficiente și concludente pentru justificarea situațiilor respective și, desigur, pentru susținerea păstrării dreptului de deducere a TVA.         

Procedura de rambursare de TVA către contribuabili stabiliți în alte state UE

În cele din urmă, legislația națională cu privire la procedura de rambursare a TVA către contribuabili stabiliți în alte state membre ale UE a fost modificată astfel încât să fie în conformitate cu prevederile Directivei Europene nr. 9/2008, care reglementează această procedură de rambursare a TVA. În acest sens, a fost eliminată obligativitatea contribuabililor nerezidenți de a face dovada plăţii efective a TVA solicitate la rambursare. De fapt, această cerință a constituit una dintre principalele cauze care au condus la înregistrarea unor întârzieri nejustificat de mari în rambursarea TVA către nerezidenți.

Un lucru foarte important care trebuie subliniat în legătură cu această modificare este acela că facturile emise în perioadă 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2013, indiferent dacă au fost sau nu achitate până în prezent, pot face acum obiectul unei cereri de rambursare.   

Facilități suplimentare privind plata TVA la importuri

Începând de anul trecut, persoanele impozabile care sunt înregistrate în scop de TVA și dețin autorizația de operator economic autorizat (AEO) sau au autorizație pentru procedura de vămuire la domiciliu beneficiază de amânarea plăţii TVA în vamă pentru importul de bunuri. Aceste modificări vin să coreleze beneficiile acordate de legislația vamală cu cele în materie de TVA şi să elimine povara plăţii TVA la organele vamale, îmbunătățind astfel fluxurile de numerar cu privire la operațiunile de import desfășurate de către aceste persoane impozabile.

Alin Negrescu, senior manager, KPMG