Una dintre activitățile economice, reglementată în România, atinsă puternic de deciziile aplicate a fost industria jocurilor de noroc, în special jocurile tradiţionale. Tocmai de aceea au fost prinse o serie de măsuri financiar fiscale în art.VIII din OUG 48/2020 care vizează jocurile de noroc.

Raportul Comisiei pentru buget finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital din Senatul României, la propunerea unui senator USR, doamna Nicoleta Ramona Dinu, a abrogat în totalitate art. VIII menționat.

Lovitura dată, prin aborgarea articolului, activității specifice de jocuri de noroc tradiţionale va afecta pe termen lung veniturile la bugetul consolidat al statului, industria de gambling aducând un aport semnificativ.

Reprezentanții Comisiei, la propunerea doamnei senator USR, Nicoleta Ramona Dinu, considerând probabil că această decizie le va aduce capital de imagine, au anulat facilitățile pentru operatorii de jocuri de noroc.

Aceste facilități prevedeau scutirea de plată a taxei de autorizare pentru jocurile de noroc tradiţionale inclusiv mijloacele de joc tip slotmachine (celebrele „păcănele”).

După cum se vede vorbim de o suspendare unei taxe pentru autorizarea unor activităţi care o bună perioadă de timp nu pot fi desfăşurate din cauza stării de forță majoră declanșată de pandeniea de coronavirus.

Chiar dacă ordonanţa este „şchioapă” (nu include suspendarea plații taxei de licenţă pentru clasa a 2-a şi alte asemenea) este totuşi o măsură care ar permite unora dintre operatorii de jocuri de noroc tradiţionale să supravieţuiască oarecum crizei economice grave pe care o traversăm.

Ca orice act normativ de acest tip, Ordonanţa trebuie aprobată de Parlament, pentru a devenii lege, sens în care Senatul (prima cameră sesizată, dar nu cea decizională) a primit prin adresa L224/2020, proiectul de lege de aprobare a OUG 48/2020, iar Biroul Permanent a solicitat Comisiei pentru buget finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital, dezbaterea şi elaborarea unui raport asupra acesteia.

Chiar dacă celelalte comisii au avizat favorabil proiectul, membrii Comisiei amintite, au votat amendamentul senatorului USR, Nicoleta Ramona Dinu, cu şapte voturi pentru şi un vot împotrivă.

Această propunere este una profund populistă, total nefundamentată economic şi social. Trecerea de Parlament a OUG 48/2020, cu amendamentul propus de USR, riscă să închidă efectiv o industrie care este evaluată la peste 1 miliard de euro şi care aduce un aport anual de aproximativ 300 mil. euro la bugetul de stat (prin taxe directe plătite de operatori pentru licenţă şi autorizaţie), o industrie perfect legală.

Senatorul USR, Nicoleta Ramona Dinu, nu s-a informat probabil că în acest domeniu lucrează aproximativ 45.000 de persoane. Pentru aceste persoane vom fi obligați, ca stat, să luăm măsuri de protecție mult mai costisitoare în urma disponibilizării acestora.

Senatorii, care au votat amendamentul USR, se pare că nu au înțeles din păcate, că întreaga industrie de divertisment din ţara noastră are de suferit din cauza pandemiei de COVID – 19, iar efectele economice vor fi dezastroase la nivel naţional pe o durată lungă de timp.

Cu speranţa că parlamentarii din Senat și Camera Deputaților, în înțelepciunea lor, vor înțelege că nu este normal ca statul să încaseze taxe de monopol dintr-o activitate care este oprită (chiar şi temporar) prin deciziile sale, îndrăznesc să atrag atenţia ca în Legea de aplicare a Ordonanţei să se urmărească menţinerea scutirii de plată a taxei de autorizare pentru mijloacele de joc tip slotmachine și să fie inclusă scutirea de la plată, pentru perioada de nefuncţionare a jocurilor de noroc, şi a licenţei de operare (o altă taxă plătită de operatorii de jocuri tradiţionale, inclusiv Loteria Română, a căror activitate a fost expres oprită de Ordonanţa Militară 1).