Arieratele persoanelor juridice au înregistrat o scădere faţă de anul 2009, cu 16,65%, respectiv de la circa 67,9 milioane lei, la începutul anului 2010, la 56.585.790 lei, la finele aceluiaşi an. Volumul cel mai mare de arierate a fost înregistrat la administraţia fiscală a municipiului Bistriţa, unde s-a constatat o creştere cu circa 1,75 milioane lei a datoriilor, faţă de 2009.

Finanţele au reuşit să încaseze în 2010, ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită, creanţe în sumă de peste 113 milioane lei, ceea ce reprezintă mai bine de 17% din totalul sumelor încasate la bugetul general consolidat.

Cele mai eficiente forme de executare silită s-au dovedit a fi somaţiile, în urma cărora s-au încasat peste 65 milioane lei, adică aproape 58% din suma totală datorată.

Faţă de anul precedent, în anul 2010 s-a înregistrat o creştere a încasărilor din executare silită cu 13,84%.

Bistriţenii au achitat în 2010 către bugetul general consolidat aproximativ 658 milioane lei, dintre care 346 milioane au mers către bugetul de stat, iar alte 217,6 milioane către bugetul asigurărilor sociale. Veniturile încasate sunt, comparativ cu anul 2009, cu 14,22% mai mari.